„Vybudování centrální čističky by bylo velmi drahé a neefektivní. V současné době se bude stavět centrální čistírna ve středu obce, kde je nejvyšší hustota obyvatel. Zbytek obce bude řešen domovními čističkami odpadních vod,“ popisuje situaci v obci Jitka Steinerova.

Pro tyto účely je v letošním rozpočtu vyhrazena částka 200 tisíc korun, přičemž maximální výška dotace na jednu nemovitost je 20 tisíc. Žádosti mohou lidé podávat od 1. února. Ty, na které nevyjde řada nyní, se přesunou do dalšího období.

„S programem hodláme pokračovat i v dalších letech tak, aby byli uspokojeni všichni žadatelé, kteří si ČOV budou pořizovat. Očekáváme, že náklady obce na tyto dotace budou v celkové výši 1,5 milionu korun,“ doplnila Steinerova.

Eliška Šťastná