Informaci z letáku ŘSD o předpokládané dopravní zátěži budoucího obchvatu 4830 aut denně převzala také média, například Česká televize.

Koordinátor ekologického Hnutí DUHA Jeseníky Ivo Dokoupil se rozhodl ověřit, jak byla před zahájením stavby zkoumána efektivita a ekonomická přiměřenost obchvatu. Proto se obrátil na tiskovou mluvčí ŘSD s jednoznačným dotazem: „Rád bych se vás zeptal, z jaké studie čerpáte informaci, že krnovský obchvat odkloní z centra města až 4830 aut denně.“

Zaskočila ho neurčitá vágní odpověď na konkrétní dotaz. „Každou liniovou stavbu předchází Ekonomická studie proveditelnosti, která zahrnuje i modelaci dopravního a tranzitního zatížení nové komunikace a změny dopravních intenzit na stávající trase a komunikací,“ odpověděla Dokoupilovi Nina Ledvinová, tisková mluvčí ŘSD.

Dokoupil se nemohl zbavit dojmu, že ŘSD mlží a s prezentovaným počtem aut něco není v pořádku.

„Nejdřív to na mě zapůsobilo jako naprosto zmatená odpověď. Celkově to ale spíš vyznělo jako něco mezi vtipem a arogancí. Proto jsem svůj dotaz na ŘSD naformuloval znovu, aby mi tentokrát už museli odpovědět konkrétně a věcně v duchu zákona o svobodném přístupu k informacím,“ pokračoval ve svém pátrání Ivo Dokoupil.

ŘSD: PROJEKTANT SVŮJ ZDROJ NEMŮŽE NAJÍT

Tentokrát už ŘSD muselo s pravdou ven. Muselo přiznat, že jako investor nezná zdroj informace, kterou prezentuje veřejnosti a předává médiím.

„Ve své žádosti požadujete informace k obchvatu Krnova, konkrétně k informaci o odklonu 4830 aut denně. Toto číslo bylo uvedeno projektantem stavby. Dle jeho informací se mu ale relevantní informace z doby zpracování projektu (2007) nepodařilo najít.

Uvedená hodnota neodpovídá modelu dopravy, který v roce 2003 předpokládal v nejvytíženějším úseku intenzity dopravy 5624 vozidel za 24 hodin a ve výhledovém roce 2030 potom intenzitu dopravy 7929 vozidel za 24 hodin,“ odpověděl Dokoupilovi vedoucí oddělení komunikace ŘSD Jan Rýdl s tím, že původní informace o 4830 autech už byla 5. prosince 2017 odstraněna z oficiálního informačního letáku ke stavbě obchvatu.

V letech 2002 až 2007 byl v provozu hraniční přechod Bartultovice, takže intenzita tranzitní dopravy přes Krnov tehdy byla ovlivňována odlišnými faktory než po vstupu Česka a Polska do Schengenského prostoru, kdy otevření hranic nabídlo řidičům nové trasy.