„Pracujeme na dokumentaci k územnímu řízení. Předpoklad zahájení stavby je v roce 2025,“ řekl Miroslav Mazal z ŘSD.

Zdroj: ŘSD

Nová stavba má odvést mimo zástavbu Skrochovic vnitrostátní i mezinárodní tranzitní dopravu. Obchvat bude 3,154 kilometru dlouhý, na jeho trase vzniknou dvě nové křižovatky a pět nových mostů o celkové délce 319 metrů. Protihlukové stěny mají mít délku celkem 912 metrů. Obchvat povede přes území bývalé skládky. Trasa je navržena jako dvoupruhová silnice o šířce 9,5 metru.

ŘSD současně zveřejnilo i nové video s vizualizací stavby:

Zdroj: Youtube