Existence tohoto souboru je symbolem kontinuity, protože nezanikl ani při poválečné výměně českého a německého obyvatelstva v Krnově. Položil základy pro spolupráci a usmíření Němců a Čechů, a stal se oslavou hudby jako mezinárodně srozumitelného jazyka.

Noc kostelů v chrámu sv. Martina v Krnově v pátek 28. května 2021 začne v 19.00 hodin. Ve 20.00 hodin si mohou návštěvníci poslechnout koncert v podání Krnovského chrámového sboru, ve kterém zazní výběr skladeb varhaní a sborové tvorby. Diriguje Václav Mička.

„Tento koncert býval zařazen do festivalu Setkání s duchovní hudbou, který se však letos vzhledem k opatřením za koronavirové pandemie nekoná. Ani Krnovský chrámový sbor se v důsledku omezení dlouho nemohl scházet na zkouškách. Takže toto bude po dlouhé době jeho první vystoupení,“ uvedla za organizátory koncertu Květoslava Kukelková.