V těchto dnech začali lékaři neurologického oddělení krnovské nemocnice využívat nový monitorovací systém v hodnotě 1,2 milionu korun.

„Tato investice nám umožnila obnovit původní systém z roku 2005. Díky ní se může neurologické oddělení rozrůst o další čtyři lůžka podle požadavků iktového programu," uvedl ředitel nemocnice Ladislav Václavec. Nové přístroje podle něj poslouží pro léčbu dalších neurologických akutních onemocnění. Sestava pěti monitorů napojených na centrální stanici byla uhrazena z evropských fondů.

Monitorují životní funkce pacientů

Pět monitorů zaznamenává životní funkce pacientů z jednotlivých lůžek a všechna důležitá data jsou pak bezdrátově přenášena do centrální stanice. Systém sleduje životní funkce tak, aby to odpovídalo jednotce intenzivní péče JIP. To znamená především EKG, dechovou aktivitu, krevní tlak a okysličení krve. Dalším rozšířením sledovaných funk-cí je měření centrálního tlaku.

„Zvláštností systému pro neurologickou intenzivní péči je modul na snímání elektrické aktivity mozku z povrchu hlavy neboli elektroencefalogram EEG. Pomůže sledovat fungování mozku a umožní rozpoznat epileptický záchvat u pacienta na JIP," uvedl primář neurologického oddělení a iktového centra Vladimír Šigut.

Krnovská nemocnice získala v roce 2010 statut iktového centra, který uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Díky tomu je možné do Krnova směrovat ve spádové oblasti pacienty s centrální mozkovou příhodou (CMP).

Před zřízením Iktového centra v Krnově byli pacienti s centrální mozkovou příhodou VMP hospitalizováni až v Ostravě nebo Olomouci. Základem kvalitní péče o postižené CMP je dobře fungující neurologické oddělení s vlastní specializovanou jednotkou intenzivní péče a s potřebným vybavením na vyšetření mozkových cév.

Také musí mít návaznost na další specialisty z oborů radiologie, kteří nedávno získali nový počítačový tomograf CT, dále biochemie, cévní chirurgie, interny, ARO a rehabilitace v podobě oddělení následných lůžek.

„Vzhledem k dosažené akreditaci pro iktové centrum v březnu 2013 Nemocnice Krnov získala dotaci EU přes dvacet miliónů korun. Právě z ní byl pořízen tento monitorovací systém, nová lůžka pro iktovou jednotku, ale i nedávno zprovozněné CT. Dále jsou to nové ultrazvukové přístroje pro oddělení RDG i neurologii," vypočítává primář Šigut využití dotací.

Výhledově má být doplněna také infuzní technika a ventilátor pro umělou plicní ventilaci pro neurologickou JIP.