Ten se nyní obrátil na obyvatele obce s otevřeným dopisem. Podle něj si starostka a její rodina přišla výhodně k obecním pozemkům. „Jsem řádným obyvatelem Moravskoslezského Kočova a osud této obce mi není lhostejný. Již v minulém volebním období jsem upozorňoval zastupitelstvo obce na některé okolnosti a nekalosti, ke kterým docházelo při jejich rozhodování. Odpovědí paní starostky tehdy bylo, že věci jsou v pořádku,“ prohlásil podnikatel Antl.

Ten dokonce při svých sporech už dříve zašel tak daleko, že se před podáním daňového přiznání přehlásil z Moravskoslezského Kočova do Bruntálu a po zaplacení daní se přihlásil zpět do obce. Ta tak přišla o část peněz. Podle Antla například prodala obec synovi starostky parcelu tři a půl tisíce čtverečních metrů a pak ji zastupitelstvo schválilo jako stavební parcelu. Dále byl jejímu synovi odprodán sousední pozemek, aby šlo na parcelu vstoupit, a to za necelou korunu za metr.

„Na pozemku se nacházejí vysázené stromy, dnes jsou to cca čtyřicetileté smrky. Těchto dvanáct vzrostlých stromů nebylo odhadnuto ani zaplaceno vůbec,“ uvedl Antl. Napadl i prodej pozemku manželům Bubelovým o výměře dvanácti set metrů za účelem sjednocení vlastnictví. „U uvedeného pozemku se však nenachází žádná parcela v jejich vlastnictví. Není proto důvod pro sjednocení. Tuto lokalitu se dnes snaží paní starostka zahrnout do územního plánu určeného k výstavbě rodinného domu,“ konstatoval Antl. A výhrad má více.

Starostku Věru Bubelovou dlouhodobé rozpory a obvinění vůbec netěší, má je za směs polopravd, na něž už Antlovi odpovídala a jimiž se obec zabývala. „Původně jsem nechtěla reagovat vůbec, jelikož bylo obyvateli obce Vítu Antlovi odpovězeno již dříve na zastupitelstvu a také písemně v loňském roce.

Takže jen stručně: prodeje pozemků byly řádně projednány a schváleny zastupitelstvem a ceny vycházely vždy ze znaleckých posudků, tak jako u prodejů jiným občanům. Stejně i Vítu Antlovi, kterému obec odprodala pro jeho podnikání 22 870 metrů čtverečních!“ uvedla Věra Bubelová. Podle ní jde o cílený a ničím podložený Antlův útok, který je kromě osobní nevraživosti způsoben i tím, že se prý Antl nemůže smířit s výsledky voleb v obci.

Podnikatel Antl pomohl založit v obci uskupení nezávislých kandidátů, které šlo do letošních komunálních volem pod názvem Přidejte se k nám. Na kandidátce byl až poslední, neměl prý ambice být zastupitelem, ale chtěl uskupení osobně podpořit.

Volby nakonec dopadly tak, že v sedmičlenném zastupitelstvu má kandidátka Přidejte se k nám tři místa a rovněž tři místa obsadila ODS, za kterou kandidovala i Věra Bubelová. Ta byla zvolena opět starostkou Moravskoslezského Kočova. Jazýčkem na vahách při stejném poměru sil byl Milan Palupčík, jeden zvolený kandidát za uskupení Kočov pro všechny. A ten podpořil stranu Věry Bubelové.

DALIBOR OTÁHAL, KAREL JANEČEK