V mnoha obcích jsou v centru společenského dění hasiči, fotbalisté a myslivci. Jak to funguje v Široké Nivě?
"Já sama jsem z hasičské rodiny, kde se to hasičství dědí. Otec byl zakládajícím členem hasičského sboru, a když se oženil, vstoupila tam i maminka. Dokonce jsem dělala starostku hasičů, než jsem se stala starostkou na obecním úřadě. Dnes už jsem u hasičů jen řadový člen, ale vím, že na naše hasiče se vždy mohou spolehnout. Můžu jim říct o cokoliv. Ať už jde o pořadatelskou službu na karnevalu, setkání s důchodci, pomoc za barem nebo nakládání velkoobjemového odpadu. Hasiči pomoc obci berou jako samozřejmost a nehledí na čas. Hasiči si dělají si legraci, že mé žádosti nemůžou odmítnout, protože mamince se neodmlouvá. Také fotbalisti jsou v Široké Nivě velmi aktivní. Měla jsem o ně strach, jestli se po těch lockdownech a zákazech zápasů dají zase dohromady. Naštěstí všichni zase hrají, a mají i dětské družstvo. U nás jsou děti buď fotbalista, nebo hasič, a dost často také obojí. Aktivní myslivci jsou zde také, ale chybí jim mládež a dorost. Jejich členské základna už má vysoký průměrný věk. Šedesátníkům mezi nimi se říká: to jsou ti mladí. Je to obecný problém. Celá Široká Niva stárne. Samozřejmě všechny obec nějakým způsobem podporuje. Myslivce například pronájmem honitby za příznivou cenu. Fotbalisté mají hřiště v pronájmu za stovku ročně."

Široká Niva leží v údolí řeky Opavy. Je obklopená lesy, pastvinami a půvabnou přírodou.
Betonový bunkr převrátila povodeň, rarita Široké Nivy dnes zarůstá bioodpadem

Hasiči se prý už těší na novou hasičárnu…
"Mým velkým snem je, než skončím ve funkci starostky, dotáhnout novou hasičárnu aspoň do stádia zahájení stavby. Máme zastaralou hasičárnu, která je v záplavovém území. Tam rozšíření a modernizace nepřichází v úvahu. Hasičárna u řeky samozřejmě zkomplikuje výjezdy hasičů při povodních. Nejvíc výjezdů hasiči nemají v souvislosti s ohněm nebo s vodou, ale při likvidaci sršňů, vos a včel. Pro starší lidi a chataře je bodavý hmyz neřešitelný problém. Jeden chatař, který se na důchod přestěhoval do Pochně, si to zkusil zlikvidovat sám. Nejdřív shodil vosí hnízdo na zem, a pak nestačil utíkat. Když se vosám zničí hnízdo, a nemají se kam vrátit, rozletí se po okolí. To je nejhorší možný scénář."

Zmínila jste, že se v Široké Nivě zvyšuje průměrný věk. Nejsou určitým omlazením obce chataři a chalupáři?
"Poslední dobou tady víc lidí umírá, než se narodí nebo přistěhuje. Občas se tu sice přihlásí k trvalému pobytu chataři a chalupáři, ale většinou až v důchodovém věku. Třetinu z čísel popisných mi dělají rekreační objekty. Sice tam platí za popelnice jako ostatní, ale obec dostává slevu na skládce jen za trvale přihlášené. Navíc je tu obrovský nepoměr mezi produkcí odpadů v chatařské sezoně a mimo sezonu. Pro nás by bylo výhodnější, kdyby se rozpočtové určení daní počítalo spíš na hektary, místo na hlavu."

Starostka Jitka Rozkošná a Obecní úřad Křišťanovice.
Starostka Křišťanovic: Už nemáme obchod, školu, hasiče ani fotbal. Jen včelaře

Zmínila jste, že co do rozlohy je Široká Niva větší než Bruntál.
„Přestože pod nás patří jen Pocheň a Skrbovice, skutečně je náš katastr větší než Bruntál. Široká Niva spadá pod Policii ČR ve Vrbně pod Pradědem. Kdysi se vrbenští policisté dohadovali s bruntálskými kolegy kvůli vraku auta kdo ho má v kompetenci. Ti vrbenští byli přesvědčeni, že když vrak leží u Bruntálu, tak se jich to netýká. Já jsem vytáhla katastrální mapy a řekla vrbenským policistům: pánové, nebudete tomu věřit, ale je to opravdu vaše území. Žasli, že to snad není možné, že musí řešit vrak v podstatě na periferii Bruntálu. Málokdo také ví, že Široká Niva má společnou hranici dokonce i s Vrbnem pod Pradědem, přestože mezi námi na silnici i na železniční trati leží ještě Karlovice. Pokud správně počítám, máme společnou hranici s devíti obcemi. Nejkratší hranici máme s Karlovicemi, přestože leží hned vedle nás. Karlovice dokonce i čističku odpadních vod mají na pozemcích Široké Nivy. Většinu našeho katastru tvoří lesní a horské pozemky, takže je s tím obrovským územím spousta starostí.“

Můžete připomenout nějaké významné investice z poslední doby?
„Největší investice u nás byly do komunikací. Nechali jsme na ně položit obrusnou vrstvu, která tolik nepráší, a na konci životnosti se snadno obrousí a položí nová. Máme krásné nové parkoviště u kostela. Ještě nedávno tam byl takodrom. Když k nám přivážejí rodiče děti do školky, a současně je otevřená pošta, tak šestimístné parkoviště je příliš malé. Proto investujeme do rozšíření 1,2 milionu, aby maminky s dětmi nemuseli vystupovat do vozovky. Za poslední tři roky jsme podobným způsobem investovali do zlepšení komunikací a parkovišť 13 milionů. Na něco máme dotace, ale většinu jsme si našetřili. Nikdy jsem nebyla pro braní úvěrů. Tak mě to doma naučili, že na rozvoj můžu čerpat jen z toho, co jsem si dokázala našetřit. Investice do cesty považuji za velmi důležité, protože usnadní život mnoha lidem."

Podle starosty Dvorců Jana Božovského by tato obec mohla vybudovat teplárnu a elektrárnu na břidlicový plyn jako první v republice.
Revoluce proti cenám energií. Na Bruntálsku chtějí využít břidlicový plyn

Řada lidí se kvůli covidu přeorientovala ze zahraničních cest na Jeseníky. Vítáte tento trend?
„Turismus v rozumné míře vítám, ale už dnes máme v obci na 120 chatařů, což je vzhledem k počtu obyvatel opravdu hodně. Nový trend je, že někdo si koupí objekt v turisticky atraktivní oblasti, nadělá tam kamrlíky a začne v nich točit krátkodobé nájemce. To nám dělá neskutečné problémy v odpadovém hospodářství. V čem mi to pomůže, když se obec podle sezony vylidňuje a zase zalidňuje? Někteří majitelé nemovitostí ani neřeknou svým nájemníkům, jak mají nakládat s odpadky. Deset pytlů s plastama naskládaných kolem popelnice je černá skládka a ne třídění. Tak jsem psala majitelům, ať si uvědomí, že tohle to je špatně. Ať si objednají a zaplatí tolik popelnic, kolik je reálná potřeba. Nebo ať si odvoz odpadu zajišťují sami. Pokud jednu chatu mají pro sebe a druhou na pronajímání, tak za obě platí stejně: pětistovku ročně. Já vůbec netuším, kolik lidí tam je reálně ubytovaných a nevím jak to zjistit. V poslední době přibylo šest dalších objektů, které fungují tímto způsobem. To jsou jen ty, o kterých se to nějak náhodou dozvím. Jak mám potom spravedlivě vybírat poplatek z ubytování?“