Místní ani nečekali na kolaudaci a začali chodník využívat. Starostka Lichnova Marta Huterová Otisková byla překvapena, jak atmosféru obce změnily první tři kilometry chodníku.

Jak se paní starostko liší Lichnov bez chodníku a s chodníkem?
Dosud museli chodci využívat malou stranu, jak my tady po lichnovsky říkáme té méně frekventované komunikaci za potokem Čižina. Dětem, které chodí do školy, to samozřejmě nestačí. Chodník je hlavně bezpečnostní prvek. Když jsme rozhodli investovat do chodníku, ani jsme nepředpokládali, že bude tak intenzivně využívaný. Až teď po dokončení vidíme, jaký provoz chodců tam opravdu funguje. Myslím, že už to ocenili a pochopili také vlastníci nemovitostí, které jsme chodníkem nějak omezili. Například některé vjezdy musely ustoupit, abychom se vlezli do bezpečnostních parametrů chodníku, které určil poskytovatel dotace. Už nám chybí k úplnému štěstí jen kilometr a půl chodníku. Kilometr na Horní Beneěov a půl kilometru na Úblo. Pak budeme šťastní, že máme celý Lichnov pokrytý. Zatím máme jen projektovou dokumentaci. Rozhodující bude, zda dostaneme dotaci. Chtěli bychom to zkusit na podzim. Pokud se zadaří, bude Lichnov konečně obec přívětivá i pro pěší.

Většina obcí řeší kromě chodníků také odpadní vody. Jak to vypadá v Lichnově?
Zatím jsme na podobných příjmech jako v předchozích letech, ale ještě uvidíme, co s obecním rozpočtem udělá covid. Další velkou investicí by mohla být intenzifikace lokálních čistíren odpadních vod a rozšíření kanalizace. Už chystáme dokumentaci. Dnes máme lokální čistírny odpadních vod u obecních objektů, takže souží jen u veřejných staveb. Ty chceme intenzifikovat, aby se zvýšila jejich kapacita a získaly dostatečnou rezervu na napojení dalších domů. V podstatě chceme Lichnov rozdělit na osm okruhů, z nichž každý má svou čističku. Není to ani centrální čistička pro celou obec, ani malé čističky u každého domu, ale zlatá střední cesta. Zvětšení čističek, které už existují. Když děláte celou kanalizaci najednou, je to velký tlak na finance, a navíc máte rozkopanou celou vesnici. Zvolili jsme nejhospodárnější a nejšetrnější řešení. Za poloviční náklady ve srovnání s centrální čističkou. Tak snad se to podaří. Je to záměr na spoustu let dopředu. Zatím to máme jen vymyšleno.

Jaké další velké investice Lichnov připravuje?
Dále tu máme záměr protierozních prvků v lokalitě, které říkáme „nad Konvičkovými“. Přívalové srážky tam každoročně ohrožují několik domů splaveným bahnem. Ať tam pořád nemusíme uklízet, připravujeme protierozní opatření. Připravujeme dokumentaci na systém průlehů. Před deseti lety u nás také došlo k pohybu zemin, když se v jedné lokalitě se svezl svah na tři rodinné domy. Nebyl to náš pozemek, tak jsme ho loni koupili. Teď připravujeme dokumentaci, jak se do toho svahu dá technicky zasáhnout. Také chceme zpevnit cestu, aby to tam už neujíždělo. Dál se to bude ubírat podle našich finančních možností. Investice, na kterou už máme dodavatele, je sběrný dvůr Lichnov. Platí nový odpadový zákon, takže chceme podpořit separaci odpadů sběrným místem, aby se snížil odvoz na skládku.

Jaký důvod mají turisté a výletníci k návštěvě Lichnova
Významné památky jsou naše kostely, ale ty asi lidi až tak moc netáhnou, když jsou v každé obci. Pamětihodnost, která Lichnov odlišuje od ostatních, je větrný mlýn. Ten je sice v soukromých rukou, takže se dovnitř nedostanete, pokud se nedomluvíte s majitelem, ale je to v našem okrese ojedinělá památka. Vyhlášeným cílem v Lichnově je Muzeum vidlí a lichnovská kyselka.