Je to možné, že jsme na hřbitově právě zahlédli kravinec? „Vidíte, jak to dopadne, když zemědělcům uteče dobytek. Krávě se nějak podařilo přeskočit hřbitovní zeď. Chov skotu k v naší obci patří po staletí. Býkov dostal své jméno díky chovu býků, kteří byli v době jeho založení hlavním zdrojem obživy. Býci a krávy se kolem Býkova pasou dodnes,“ představila obec v zemědělské a lesnické krajině starostka Marcela Nytrová. Je starostkou první volební období, od podzimu 2018.

Na konci obce směrem na Úvalno začíná novostavba domku. Budete mít nové sousedy?
Rodinný domek to bude, ale staví ho mladí lidé, kteří oba dva jsou místní. Takže v tomto případě noví sousedé se k nám nestěhují. U nás je docela problém se pozemky na obytnou výstavbu, protože nemáme vodovod. Veškeré stavby jsou u nás odkázané na soukromé vrtané nebo kopané studny.

Býkov - Láryšov leží v zemědělské a lesnické krajině jen pár kilometrů od Krnova.
V Býkově - Láryšově plánují elektrárnu i nádrž. Úřad potřebuje novou střechu

Zasáhl také Býkov - Láryšov trend vylidňování, jaký známe z mnoha obcí v Moravskoslezském kraji?
Ani ne. Spíš je to pořád stejné. Ke konci roku 2021 jsme měli v Býkově - Láryšově 168 obyvatel. Narodilo se u nás šest dětí během dvou let. Někteří občané se v té době odstěhovali nebo umřeli, ale v podstatě se Býkov Láryšov dlouhodobě drží stále na stejné úrovni. Nebýt problémů s vodou, jistě bychom měli velký potenciál rozvoje. Je to téměř na denním pořádku, že někdo telefonuje z velkých měst a ptá se jestli nemáme domy na prodej nebo stavební pozemky pro bytové domky. Zkušenost je taková, že obec i okolní příroda se přespolním líbí, protože v dobách covidu místo zahraničních dovolených začali objevovat místa, která dřív neznali. U hřiště běžně stává zaparkovaných třeba osm aut, jak k nám lidé začali jezdit venčit psy, na procházku do lesa nebo na rodinné výlety s dětmi. Máme krásné veřejné hřiště v Láryšově i v Býkově. Přespolním se tady zalíbilo tak, že už sem jezdí pravidelně. A kolik houbařů tady máme. Každý podzim jsou na kraji lesa a u hřiště úplné kolony houbařských aut. Byli jsme zvyklí na úplný klid, takže zpočátku tu vlnu zájmu o Býkov - Láryšov provázelo i určité rozladění místních, ale už jsme si zvykli. Další velkou kapitolou jsou cyklisti, kteří si oblíbili okruh z Úvalna na Krnov přes nás.

Býkov - Láryšov leží v zemědělské a lesnické krajině jen pár kilometrů od Krnova.
Jak se žije v Býkově - Láryšově aneb obec plná živnostníků a podnikatelů

Býkov – Láryšov připravuje zónu pro obytnou zástavbu za hasičárnou. Můžete tu vizi představit?
Pozemek jsme získali při komplexních pozemkových úpravách 2018. V dalším kroku se nám podařilo směnit pozemky, aby vznikl veřejný přístupový koridor dvanáct metrů široký. Dosud tam byl jen sjezd z vrchní cesty úplně mimo obec, ale ne od obce. Od počátku máme záměr pozemek rozprodat na obytnou zástavbu, ale bohužel bez vodovodu to nelze realizovat. V územním plánu je to smíšená obytná zóna, což znamená, že část musíme udržet jako veřejnou zeleň. Uvažujeme, že ideální by tady bylo 6 až 8 stavebních parcel.

V minulosti měl Býkov přes 400 obyvatel, dnes jich má 168. Jaký je tady poměr mezi místními a chataři a chalupáři?
Řada místních své domy prodala na rekreační objekty. Díky tomu tady máme rekreanty z celého Moravskoslezského kraje, ať už je to Opava, Ostrava, Havířov nebo Karviná. Jsou mezi nimi také bývalí havíři. Je běžné, že chataři a chalupáři v seniorském věku se tady už usadili celoročně. Jsme za ně rádi, jsou to fajn sousedé. Dalším zajímavým fenoménem je naše zahrádkářská kolonie. Vznikla v době, když Býkov patřil pod Krnov. Tak se stalo, že spousta Krnovanů u nás má své zahrádky. Jezdí sem ale zahrádkáři i z větších dálek, třeba od Hlučína nebo z Ostravy, protože součástí zahrádek jsou pěkné maličké chatky. Celá kolonie je v zastrčené uličce, kde tady mají božský klid.

Soukromý vodojem mezi Býkovem a Láryšovem je napájený z vrtu v Branticích. Voda je tažena na velkou vzdálenost, přečerpávání je energeticky náročné a technologie už pomalu dosluhuje.
Rozvoj Býkova-Láryšova brzdí problémy s pitnou vodou

Ten klid a příroda asi bude to hlavní, co dělá Býkov – Láryšov tak atraktivní pro návštěvníky.
V minulosti jeden znalec dělal v Býkově - Láryšově odhad pozemku pro římskokatolickou církev, a tak potřeboval stanovit nějaký koeficient občanské vybavenosti. Tak mi volal: máte vodovod? Nemáme. Máte plynovod? Nemáme. Máte obchod? Nemáme. Máte restauraci? Nemáme. Máte vodovod? Nemáme. Máte školu? Nemáme. Když mu došly otázky a nedostal ani jednu kladnou odpověď, tak se v žertu zeptal: a máte tam aspoň něco? Ano, krásnou přírodu. A na tu jsme opravdu velice pyšní.

Zajímají se o Býkov – Láryšov další zahrádkáři a chataři?
Většinu vhodných pozemků už máme pronajatých. Dostáváme stále žádosti o odkoupení, ale obecní pozemky prodávám jen výjimečně na obytnou výstavbu. Jen teď únoru jsme mimořádně prodali pozemky v okolí myslivecké chaty, přestože to není na výstavbu. Majitelé chtějí změnit užívání objektu na trvalé bydlení, ale ukázalo se, že ke stavbě nepatří vůbec žádné pozemky. Přístavbu, studnu, jímku i přípojku elektřiny mají na obecním. Takže zastupitelstvo v tomto zdůvodněném případě prodej schválilo. Jsme rádi, že to takto dopadlo. Po rozpadu mysliveckého sdružení vlastnil chatu sát a dlouho to jen bez užitku chátralo. Vyšli jsme majitelům vstříc, protože to byl také způsob získání nových spoluobčanů. Občas také nějaký pozemek vyměníme nebo koupíme. Podařilo se nám koupit pozemky pod autobusovou zastávkou v Láryšově i v Býkově. Ty dosud nebyly v našem vlastnictví, což je problém z právního hlediska. Teď ještě jednáme o pozemku před autobusovou zastávkou, který je součástí velkého soukromého pozemku. Tam už je to také na dobré cestě.

Otravné SMS "Vítejte v Česku" dobře znají majitelé mobilních telefonů v pohraničí, kde skomírá signál operátorů.
Hrůzy s mobilem u polských hranic, V Býkově-Láryšově musí používat pevnou linku

Jak se vám podařilo vyrovnat se s kůrovcem?
Co se týče kůrovcové kalamity, už máme vytěženo a daří se nám rychle zalesňovat. Už máme zalesněno na 90 procent. Samozřejmě se při obnově lesy snažíme o vyšší podíl listnatých dřevin.“

Máte ve své kanceláři obraz kostela, který je vidět hned za oknem. K čemu dnes býkovský kostel slouží?
Ten obraz nám namalovala paní Palečková, která je místní. Kostel v Býkově i kaplička v Láryšově jsou dominantou naší obce. Patříme pod krnovskou farnost, ale mše se tady už neslouží. Kostel je pěkně opravený z venku, ale většinu roku bývá zamčený. Je krásný i zevnitř, a hlavně ty fresky a obrazy by si zasloužily, aby je občas někdo viděl. Tak aspoň jednou ročně se svolením pana faráře obec pořádá v kostele vánoční koncert. Slavnostní vánoční atmosféra kostela je pro nás důležitá, protože žádný jiný srovnatelný prostor tady nemáme. Jediná kulturní místnost je dole v přízemí obecního úřadu. Je to bývalá škola. Když Býkov patřil pod Krnov, bylo tam agitační středisko a sklad materiálu. Dřív tam dole bývaly kanceláře starosty, co jsou dnes v patře. Nahoře v bývalých třídách byla kulturní místnost, ale bylo to nepraktické zvát lidi někam, kde je spousta schodů. Když nahoře cvičily nebo tančily děti, tak se dole třásl strop. Tak se kulturní místnost udělala dole.

Býkovský kostel od války až do roku 2004 pořád jen chátral. Dnes má díky rekonstrukci novou fasádu, novou krytinu, nové jsou věž s bání, okna i dveře.
Býkovský kostel Panny Marie Karmelské právě slaví 250 let

Většina obcí má aktivní hasiče a fotbalisty. Platí to také pro Býkov-Láryšov?
Fotbal sice nemáme, zato dobrovolní hasiči jsou náš poklad. Samozřejmě hasiči mají své úkoly, věnují fotbálku i hasičskému sportu, ale pomoc obci nikdy neodmítnou. Sice všichni mají své domy, rodiny a práci, takže a bojují s časem, ale když obec pořádá nějakou akci, je na ně spolehnutí. Dnes má obec jen jednoho zaměstnance, takže bez hasičů by to nešlo. Pomáhají s přípravami, s organizací i s úklidem. Spoustu věcí zvládneme sami za pomoci hasičů a jejich techniky, včetně třeba stavebních úprav. Máme tady majitele stavební firmy, který má bagr a náklaďák, a také on nám spoustu práce udělá zadarmo. To co vypadá jako remízky, jsou často staré černé skládky, takže nám pomáhá třeba s úklidem a vyvážením odpadu. To se týká také toho pozemku za hasičskou zbrojnicí, kde se plánuje zástavba. Uklízelo se také při výjezdu na Úvalno, i na dalších místech. Zrovna chystáme brigádu v Láryšově, kde obec získala pozemek pod zastávkou na Dubnici. Tam je rumovisko a navážka, takže bez techniky to uklidit nepůjde. Máme tady také majitele zámečnictví, který nám pomůže něco svařit, když třeba opravujeme oplocení obecní zahrady a obnovit branku.