Na ní státní podnik oznámil dokončení dokumentace přehrady k územnímu řízení. Stavební řízení bylo oficiálně zahájeno letos v lednu. Obec Nové Heřminovy s pomocí odborníků vypracovala dosud nejkomplexnější a nejrozsáhlejší přehled námitek k plánovanému vodnímu dílu. Současně upozornila na podjatost stavebního úřadu v Krnově, protože vedení Krnova podpisem memoranda předem deklarovalo podporu výstavbě přehrady.

Pane starosto, vaše obec je ochotná tolerovat přehradu Nové Heřminovy, pokud bude realizována v celém rozsahu, tedy včetně obchvatu, který také schválila vláda. Proč je obchvat pro Nové Heřminovy tak důležitý?
Přímo středem Nových Heřminov prochází frekventovaná silnice první třídy 1/45. Jezdí se tudy hodně rychle a trasu také využívá těžká nákladní doprava. Každoročně je tu spousta dopravních nehod. Silnice je bariéra, která Heřminovy rozděluje na dvě části. Zatímco na přehradu u nás uslyšíte různé názory, naopak stavba obchvatu má téměř jednomyslnou podporu. Obchvat požaduje koalice i opozice v zastupitelstvu. Proto jsme informovali ministerstva, že obec je připravena tolerovat výstavbu přehrady, pokud bude současně s ní realizován také obchvat. Přišla odpověď, že s obchvatem Nových Heřminov se už nepočítá. Pouze s přehradou bez této části dopravní infrastruktury, která je pro nás zásadní.

Stavba obchvatu byla připravována v souvislosti s přehradou Nové Heřminovy?
Přesně tak. Obchvat Nových Heřminov byl zakotven v krajských Zásadách územního rozvoje ZÚR a schválila ho vláda v roce 2008 společně s přehradou. Obchvat se od počátku plánoval a připravoval společně s přehradou jako provázaný projekt. Dokonce existují vizualizace kudy přesně povede a jak bude napojený. Je u toho komentář, jak je důležité, aby přehrada byla doplněna kvalitní dopravní infrastrukturou. Obchvat v původním návrhu měl začínat pod Obornou a končit v Zátoru u fotbalového hřiště. Přehrada a obchvat byl od počátku jeden provázaný projekt, který schválila vláda v roce 2008. Někdy v roce 2011 ale vodohospodáři dostali z vlády úkol najít v již schváleném záměru přehrady úspory. Tehdy vyškrtli například realizaci protipovodňových opatření na Oborenském potoce. Obchvat rozdělili na dvě etapy. Úsek obchvatu ze Zátoru do Heřminov nazvali přeložkou silnice Zátor - Heřminovy. Tuto etapu provizorně napojili v prostoru milotické křižovatky. To „provizorně“ říkám v uvozovkách. Druhá etapa obchvatu z Heřminov na Obornou je po dokončení přehrady nereálná. Od roku 2014 se už vůbec nehovoří o obchvatu Heřminov, ale jen o přeložce silnice do Zátoru, aby vedla kolem přehrady a ne po dně.

Obchvat Nových Heřminov schválila vláda v roce 2008, ale od roku 2014 se na něm už nepracuje. Proč ustaly přípravné práce?
Podle oficiální verze byl obchvat odložen z úsporných důvodů. Já tvrdím, že se s obchvatem Heřminov nikdy nepočítalo. Byla to jen vějička, aby obec měla důvod spolupracovat na přehradě. Přípravy obchvatu skončily, jakmile se rozhodlo o etapizaci dopravní infrastruktury. Přeložka silnice končí u milotické křižovatky. Zájmové území přehrady končí kousek nad obloukovým mostem.

Vysvětlili jste ministerstvům jak důležitým prvkem v projektu je pro obec obchvat?
Snažili jsme se. Problém je v tom, že ministerstva na začátku zvolila taktiku neustoupit ani jedinému našemu požadavku. Jaký ale pak má smysl vést vyjednávání, když protistrana nikdy v ničem nehodlá ustupovat? Ať už probíhalo jednání na libovolné téma, pouze nás manipulovali, že musíme přistoupit na jejich návrhy. Všechny naše připomínky a požadavky byly odmítnuty."

Jedním ze zamítnutých požadavků Nových Heřminov bylo také porovnání účinnosti přehrady a účinnosti protipovodňové koncepce Václava Čermáka. Můžete představit tohoto vodohospodáře a jeho práci?
Protipovodňová opatření na řece Opavě se skládají ze dvou částí. Z přehrady a z komplexu protipovodňových hrází podél řeky v Zátoru, v Branticích a v Krnově. Václav Čermák navrhl hráze kolem řeky v Krnově. Povodí Odry jeho koncept převzalo a rozpracovalo. Nakonec v roce 2008 realizaci hrází schválila vláda společně s přehradou. Václav Čermák je tedy významný spoluautor protipovodňových opatření, které schválila vláda. Problém je v tom, že vodohospodář Čermák hráze kolem řeky Opavy navrhoval jako alternativu přehrady. Nikoliv jako doplněk přehrady. O tom je vlastně celý ten spor. Přehrada a hráze kolem řeky jsou dva různé protipovodňové systémy, které mohou fungovat nezávisle na sobě. Hráze měly být dokončené několik let před přehradou. Žádáme tvrdá data, která umožní srovnat účinnost těchto hrází a přehrady. Potřebujeme přece vědět, jestli hráze kolem řeky garantují přiměřenou ochranu Krnovska a přehrada už je nadstandard, nebo zda hráze bez pomoci přehrady nezajistí dostatečný protipovodňový efekt."