Sídlo s necelými čtyřmi stovkami obyvatel znovu získalo statut města v roce 2007. Statut města je jistě prestižní, ale má to nějaký přínos v praxi? Také na to jsme se zeptali starosty Janova Lubomíra Volného.

Můžete pane starosto připomenout, jak se z Janova stalo zase město?
Za bývalé starostky paní Fojtíkové dělal v Janově správce muzea bývalý učitel a historik pan Rataj. Ten v archivech našel dokumenty, které dokazují, že Janov historicky byl město. Inicioval návrat k tomuto statutu a místní ho podpořili. Janov zažádal o obnovení statutu města už počátkem devadesátých let. Takže od roku 2007 jsme zase město, což odpovídá historickým událostem a systému městských práv ve středověku. Tímto způsobem jsme se dostali mezi deset nejmenších měst v České republice. Město Janov zní dobře, ale v praxi to nemá žádný význam. Statut města a městský znak nám připomínají, jakého rozkvětu dosáhl Janov jako hornické město. Bývaly zde lomy i doly na stříbro.

Zůstalo tu něco ze slavné hornické minulosti Janova kromě symbolů v městském znaku?
Ani ne. Je zde sice poddolovaná oblast, ale důlní díla měla vchody na dnešním polském území. Tady v Janově ústily jen nějaké větrací a odvodňovací šachty. V době rozmachu hornictví byl Janov bohaté město. Kolik stříbra se tady celkem vytěžilo, to nikdo přesně neví, ale bylo to ve své době dost významné naleziště.

V době, kdy Janov bohatl z hornictví, bylo to podobné městečko jako třeba Město Albrechtice. Pociťujete také zde odliv obyvatel v souvislosti s tím, jak se mladí stěhují do větších měst?
V naší spádové oblasti je světlá výjimka Jindřichov, kde mladých lidí přibývá. Všechny ostatní obce v regionu stárnou. Souvisí to s trendem, že u nás ubývá trvale obydlených domů, ale přibývá rekreačních chalup. Je to zajímavý proces. Jezdili k nám na chalupy lidé z Ostravska, kteří se sem pak na důchod stěhují na trvalo. Díky tomu nám počet obyvatel sice neklesá, ale zvyšuje se věkový průměr. Mladí naopak odcházejí, protože po škole hledají uplatnění jinde. To jsou důvody, proč dnes patříme k městům s nejvyšším věkovým průměrem.

Můžete pane starosto zrekapitulovat, jaké investice se podařilo v Janově realizovat v posledních letech?
Musím předem zdůraznit, že nejsem starostou Janova od začátku volebního období, takže většina úspěšných projektů je zásluha bývalého pana starosty. Už měl svůj věk, tak se rozhodl v lednu 2020 odstoupit a já jsem byl tehdy v zastupitelstvu, tak mě kolegové zvolili. Když jsem kandidoval v komunálních volbách, vůbec mě nenapadlo, že bych se mohl stát starostou. Musím říct, že můj předchůdce toho udělal v Janově opravdu dost. Byl starostou v dobách, kdy se státu dařilo, takže dokázal sehnat dotace. Podívejte se na krásně upravené náměstí nebo jak vypadá společenský sál ze staré tělocvičny. Vybudoval z bývalé školy kulturní zařízení. Také se ocitl ve složité situaci, když tu řádil kůrovec a všude v okolí se těžily lesy ve velkém. Dnes je pro nás hospodaření v lesích ztrátové, protože to co se vytěžilo, zase musíme zalesnit. Asi nejvýznamnější zásluha bývalého pana starosty je zásobování města vodou.

Můžete to zrekapitulovat?
Původně se bývalý pan starosta domníval, že k zachycení vody stačí obnovit takzvané zářezy, které tu fungovaly už za německých obyvatel. Dokud pršelo, fungovaly dobře. Pak ale přišlo několik suchých let, takže bylo nutné udělat první vrt. Vrt číslo dvě se už dělal za mě, protože to suché období bylo opravdu vážné, a voda nikde nebyla. Takže dnes už máme ty zářezy plus dva vrty. Už nám sice prší normálně, takže dnes by nám zářezy možná stačily, ale rozdíl je v tom, že už jsme dobře připraveni na příští velké sucho.

Původně jste měli společný vodovod se sousedními Petrovicemi?
Je to tak, ale měli jsme k osamostatnění vážný důvod, když už nám dodávky vody z Petrovic nestačily. Přibývá nám to tu celoročních rekreačních chalup, každý si pořizuje pračku a myčku a spotřeba vody roste. Často bylo znát, že starý vodovod z Petrovic fungoval na hraně své omezené kapacity. Do budoucna by to už opravdu nestačilo, museli jsme to řešit. Bylo z toho rozhodnutí vzbouření na vsi, protože všem bylo jasné, co se stane v Petrovicích, když se Janov odpojí. Odběr Petrovic představoval třetinu spotřeby a Janov spotřeboval dvě třetiny. Teď v Petrovicích provozní náklady na vodárenství zůstávají víceméně konstantní, ale odběratelů, mezi které se rozpočítá vodné, je mnohem méně. Oddělení vodního hospodářství přineslo také pozitiva. Janov i Petrovice díky tomu dnes mají dostatečně vydatné zdroje, aby se nemusely obávat sucha. Kapacitně by petrovický vodní zdroj na rozvoj obou obcí rozhodně nestačil.“

O jaké dotace se Janov aktuálně uchází?
Připravujeme se na možnost čerpání peněz z kotlíkových dotací. Byla podána žádost o dotaci na zateplení Městského úřadu Janov a na odbahnění janovských rybníků. Další žádost se týká brownfieldů. Je tady stará zchátralá konírna, která už dlouho ničemu neslouží. Žádost byla podána na demolici, aby se uvolnilo místo na dvě garáže a technické zázemí, například traktůrek a techniku pro hospodaření v městských lesích. Další dotace se týká výsadby zeleně na městském hřbitově. Směrem na Petrovice je plácek, kde kdysi stával malý kostelík, než se zboural. Tam chceme mít důstojně upravené místo a osadít tam kříž. Původně to byl katolický kostelík, ale po odsunu nějaký čas sloužil k evangelickým bohoslužbám. Byla to taková drobná stavba."