Úvalenská rozhledna Kudlichwarte byla otevřena září 1913, takže příští rok oslaví rovnou stovku. Místní občané i Kudlichovi potomci a fanoušci z Rakouska a z Německa už teď plánují velkolepé oslavy v roce 2013, do kterých se zapojí také polští partneři. V Úvalně bude pro účastníky vzpomínkových akcí z různých národů sloužena latinská mše a výstava ve Flemmichově vile v Krnově připomene události revolučního roku 1848 i to, jakou roli v nich sehrály myšlenky a činy Hanse Kudlicha. Příznivci Hanse Kudlicha právě spustili webové stránky www.hans-kudlich.cz., které mapují jeho pomníky a památníky, historii úvalenské rozhledny i činnost Spolku přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha.

Rozhledna vysoká přes dvacet metrů je dnes nejznámější dominantou Úvalna, přesto jí ještě v osmdesátých letech hrozil zánik. V dobách budování socialismu se Úvalno k německy hovořícímu slavnému rodákovi ještě příliš nehlásilo, takže kvůli zanedbané údržbě byla statika rozhledny vážně narušena. Ačkoliv se obec Úvalno hlásila k povinnosti postarat se o bezpečný provoz rozhledny, přesáhly by náklady na rekonstrukci jeho možnosti, a to i přes podporu dalších obcí, úřadů a soukromých osob. Příznivci Hanse Kudlicha začali shánět finanční příspěvky na rozhlednu také v Německu. V roce 1997 byl v Mnichově založen Spolek přátel osvoboditele sedláků Hanse Kudlicha, který tyto iniciativy zastřešil. „Účelem spolku je zachovat v živé paměti vzpomínku na osvoboditele sedláků Dr. Hanse Kudlicha a na jeho životní dílo spjaté s lidem, a to především prostřednictvím znovuobnovení památné rozhledny v Úvalně. Zde by mělo být zřízeno i pamětní místo v podobě muzea," stojí ve stanovách spolku.

V roce 2009 byl zvolen předsedou spolku Kudlichův prasynovec Walter Kudlich, který dnes žije v Německu. Spolek tvoří především Němci, Rakušané a Češi, ale jsou v něm také dva Američané a Kanaďan, protože pozoruhodné dílo Hanse Kudlicha neskončilo ani jeho emigrací z Evropy do New Yorku. Připomeňme, že hlavním důvodem emigrace byl trest smrti, který nad ním v nepřítomnosti v roce 1853 vynesl vídeňský soud. Tehdy byl podle justice rakouské monarchie Kudlich zločinec, rozvratník a buřič, zatímco o dvacet let později byl při návratu domů už vítán jako hrdina a osvoboditel sedláků. Ještě za jeho života mu bylo věnováno 18 pomníků, a to včetně úvalenské rozhledny. Ta byla postavena v roce 1913, Kudlich zesnul v Americe v roce 1917 v požehnaném věku 94 let a jeho ostatky byly v roce 1925 uloženy do urny v úvalenské rozhledně.

Díky Kudlichovu spolku byla v roce 2000 ukončena generální oprava úvalenské rozhledny. Spolek se podílel také na renovaci dalších pomníků Hanse Kudlicha, pořádá přednášky a letos spustil i webové stránky o slavném úvalenském rodákovi. V Rakousku má Kudlich deset pomníků, v Německu a v USA po jednom. Přes šedesát jich bylo odhaleno na území České republiky, převážně v oblastech, kde se do konce druhé světové války mluvilo německy.

Bohužel na čtyřicet českých pomníků a pamětních tabulí již neexistuje a jsou považovány za ztracené.