Zastupitelstvo se dále bude zabývat prodeji pozemků, rozdělením veřejné finanční podpory v dotačních titulech sport a kultura, zadáním pro zpracování územní studie pro území mezi ulicemi Partyzánů a Stará Ježnická i koupí pozemku na parkoviště pro kamiony.

Chtějí pozemek

Pozemek nabídly městu Krnov České dráhy. Radní jejich nabídku přijali a doporučují zastupitelstvu města pozemek za nabídkovou cenu 1 265 000 korun koupit.

„Koupí pozemku chceme předejít situaci, která by mohla nastat, kdyby parkoviště bylo novým majitelem pozemku zrušeno a město by nenašlo pro parkoviště jinou vhodnou plochu. Kamiony, které v současné době nesmí nikde jinde ve městě parkovat, by pak, stejně jako kdysi, parkovaly na různých místech a obtěžovaly obyvatele hlukem a výfukovými plyny,“ zdůvodnila starostka Alena Krušinová.

Vrátí několika milionovou dotaci

Další bod programu zasedání zastupitelstva města se týká úpravy rozpočtu města. „K zásadním změnám nedochází, budeme pouze vracet Ministerstvu pro místní rozvoj dotaci ve výši 4,2 milionu korun, která byla určena na výstavbu dešťové kanalizace pro lokalitu Kabátův kopec. Podmínkou dotace bylo, že do deseti let od zkolaudování stavby budou v lokalitě stát osmdesát tři rodinné domy. Víme, že se tak z mnoha důvodů nestane, a proto dotaci vracíme,“ uvedla starostka.

K důvodům, proč město nemůže dodržet podmínky přidělení dotace, patří především dosavadní nezájem developerů, kteří by pozemky od města odkoupili, zasíťovali a po té rozprodali zájemcům. Dalším důvodem je zjištění, že část devítihektarové lokality se nachází na skalnatém podloží, což prodraží výstavbu infrastruktury nebo ji téměř znemožní a tím dojde ke snížení plánovaného počtu rodinných domů.

Akce Kabátův kopec se odkládá

Přesto se město záměru nevzdává, což dokazuje tím, že v nejbližších týdnech v lokalitě provede specializovaná firma kontaminační průzkum, jehož výsledkem bude riziková analýza území.

„Disponujeme sice hydrogeologickou zprávou, která monitoruje starou zátěž prostřednictvím kvality podzemní vody, ta ale byla provedena pouze v jižní části lokality, tedy v prostoru bývalého autoparku sovětské armády a je pro další využití území případnými developery nedostačující. V současné době je potřeba provést podrobný kontaminační průzkum celého území včetně analýz případných rizik pro lidské zdraví a ekosystémy, jejichž výsledkem bude návrh cílových limitů sanace a variantního řešení sanačních prací, bude-li je nutné provést,“ uvedla vedoucí odboru regionálního rozvoje Zdeňka Svobodová s tím, že riziková analýza kontaminovaného území bude stát bez daně z přidané hodnoty 370 tisíc korun.

V neposlední řadě projednají krnovští zastupitelé již několikrát diskutovanou otázku pro opuštěné a bezprizorní psy. Na jednání budou seznámeni formou prezentace s různými formami řešení a jejich finančními náklady.