Společným úsilím se rotariánům podařilo dovézt z Číny do Moravskoslezského kraje 15 tisíc roušek. Stát sice nedokázal na začátku pandemie zajistit dost ochranných pomůcek pro všechny, zato státní kontrola dovozců a distributorů roušek stále funguje velmi efektivně.

Návod

Pavel Brída se České obchodní inspekci (ČOI) zodpovídá z toho, že čínské znaky na obalech jeho respirátorů a v dokladech nebyly přeložené do jazyka srozumitelného spotřebitelům a orgánům dozoru nad trhem. Uživatel roušky si místo čtení českého návodu k použití musel respirátor nasadit jen podle kreslených obrázků.

Celé znění stanoviska ČOI k provedené kontrole respirátorů si můžete přečíst zde.

„Vybrali jsme peníze od sponzorů s tím, že za ně nakoupíme v Číně co nejvíc roušek a všechny je zadarmo rozdáme v Moravskoslezském kraji. Koncem března se celé státy mezi sebou přetahovaly o dodávky roušek. Všude zavírali hranice a kolabovala letecká doprava. Se štěstím se nám podařilo v Číně nakoupit roušky za dohodnutou cenu, ale doprava nám opakovaně selhala. Museli jsme improvizovat,“ vrátil se Pavel Brída na začátek celého příběhu.

Krnovský rodák a člen Rotary clubu Opava Pavel Brída se synem Tadeášem předal náměstkům SZZ Krnov Šárce Tavandzi a Bronislavu Sedláčkovi 700 kusů respirátorů NK95.   FOTO: Jiří Krušina
Pavel Brída dovezl z Číny respirátory, daroval je i krnovské nemocnici

Podařilo se mu sice po několika nezdarech roušky dopravit do Česka, ale náklady na dopravu nečekaně vzrostly o 130 tisíc korun.

Náklady

Rotary International je nejstarší mezinárodní klubovou organizací na světě. Vznikla v roce 1905 v americkém Chicagu, v současné době působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů. 

Představitelé Rotary International spolupracují s mnoha významnými mezinárodními organizacemi včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států, Rady Evropy a Africké unie - více zde.

„Vzpomeňte si v jaké nejistotě se podnikatelé ocitli koncem března. Sponzoři už nemohli dát ani korunu navíc. Vyřešilo se to tak, že kolega, který je prodejce ochranných pracovních pomůcek, si z té zásilky patnácti tisíc roušek vzal asi tisícovku jako zboží pro svou prodejnu a zaplatil je předem. Když roušky prodává po stovce, tak se mu to časem vrátí, a nám tím pomohl vykrýt brutální navýšení nákladů na dopravu. Nešlo nám o zisk, ale o pokrytí neplánované ztráty,“ vysvětlil Pavel Brída, jak se zlomek roušek dostal do volného prodeje.

V nabídce opavské prodejny objevila toto zboží Česká obchodní inspekce ČOI, která se v době pandemie zaměřila na prodejce i dovozce roušek a respirátorů.

„Stát v březnu kvůli pandemii zavřel všechny provozy, takže nám neměl kdo vyrobit nálepky s českým překladem. To ale inspektory ČOI nezajímá. Nezajímá je, že stát nezajistil dost roušek pro nemocnice, domácnosti i domovy seniorů, takže jsme ve stavu nouze museli suplovat základní funkce státu. Vložili jsme do dovozu roušek spoustu svých peněz. Celých 14 tisíc roušek jsme rozdali zadarmo. Pomohli jsme i krajským nemocnicím. Nám při obchodních jednáních v Číně nepomáhal prezident a nevítala nás na letišti vláda. Přesto jsme dokázali dovézt jednu roušku FFP2 za padesát korun. Tedy za zlomek ceny, za jakou ve stejné době kupovala čínské roušky ministerstva. Místo poděkování přišla kontrola ČOI, buzerace a vyhrožování pokutou,“ vysvětlil Pavel Brída, jak vnímá sankce podnikatel, který třicet let platí daně, zaměstnává lidi a podporuje charitu.

Krnovský rodák a člen Rotary clubu Opava Pavel Brída.
Pavel Brída dovezl z Číny roušky FFP2: cena za kus pouhých padesát korun

Obdarované nemocnice v Krnově a ve Frýdku-Místku mohou potvrdit jeho slova, že vakuované masky třídy FFP2 jim byly díky iniciativě Pavla Brídy a Rotary clubu dodány v nejvyšší kvalitě a zadarmo.

Při osobním jednání s Pavlem Brídou byli inspektoři ČOI korektní, ale zásadoví. Vyslechli si s pochopením jeho argumenty, ale konstatovali, že ČOI se musí řídit zákonem, a ten jim jiný postup při kontrole dovozce ochranných pomůcek neumožňuje. Kontroloři musí dodržet stejný úřední postup jak ve standardní situaci, tak ve stavu pandemie.

 K TÉMATU

Překlad čínských znaků na obalu respirátoru:
Krnovský rodák a člen Rotary clubu Opava Pavel Brída se synem Tadeášem předal náměstkům krnovské nemocnice Šárce Tavandzi a Bronislavu Sedláčkovi 700 kusů respirátorů. Celkem rotariáni v Moravskoslezském kraji rozdali  14 tisíc roušek dovezených z Číny.Zdroj: SZZ Krnov1. Použijte co nejdříve po otevření;
2. Pokud zjistíte, že doba použitelnosti je prošlá, není možné respirátor použít:
3. Tento produkt nelze použít jako plynovou masku;
4. Prosím, nedávejte použitou masku do obalu znovu:
5. Tento produkt je jednorázová maska, nedoporučuje se prát;
6. Pokud máte potíže s dýcháním nebo závratě, měli byste okamžitě opustit zdroj znečištění a přestat používat masku:
7. Není vhodné nosit během spánku;
8. Pokud existují vousy a jiné rysy obličeje, které brání, aby se obličej dobře přizpůsobil okraji masky, nepoužívejte tuto masku
9. Pro dosažení lepšího ochranného účinku dodržujte prosím správnou metodu použití.