„Křídlatky jsou silným konkurentem místním druhům rostlin a následně i zvířat, které při svých invazích vytlačují. Necháme-li křídlatku volně růst na vhodném stanovišti, za krátkou dobu zde nalezneme neprostupnou, tři metry vysokou houštinu, tvořenou jediným druhem – křídlatkou,“ sdělil Miroslav Mlčuch z odboru životního prostředí bruntálské radnice.

„Brání v růstu všem ostatním rostlinám, zvyšuje náchylnost území k erozi a způsobuje potíže při protipovodňových opatřeních. Veškeré další hospodářské využití půdy, která byla invazí křídlatky zasažena, je velice problematické,“ doplnila svého kolegu Blanka Skřivánková. V našich podmínkách se křídlatka šíří vegetativním způsobem. To znamená, že z oddenků nebo úlomků lodyh vyrůstají nové rostliny.

„O šíření křídlatky víme, její výskyt monitorujeme a likvidovat ji chceme v příštím roce. Jak budeme úspěšní se bude odvíjet od toho, kolik na to budeme mít finančních prostředků,“ řekla Lucie Theimerová z bruntálské radnice. Problém je ale v tom., že radnice může likvidovat křídlatku jenom na pozemcích, které patří městu. „V této záležitosti nikoho nemůžeme nutit a někomu něco nařizovat. Můžeme majitele pozemků s křídlatkou pouze přesvědčovat a vysvětlovat jim nutnost likvidace této rostliny,“ dodala Lucie Theimerová.

V místech, kde křídlatka vytváří dominantní porosty je její likvidace velmi náročná a trvá často i několik let. Její výskyt sledují i pracovníci bruntálské pobočky Státní rostlinolékařské správy. „Křídlatka zatím není na zemědělských pozemcích. Ani my nemůžeme nikomu nařídit její likvidaci, ale pouze na její výskyt upozornit příslušný obecní nebo městský úřad,“ vysvětlila Anna Jedličková ze Státní rostlinolékařské správy.

Nebezpečnou rostlinu tedy všichni jenom sledují, ale nikdo nemůže nikomu nic nařídit. Za těchto podmínek může byt snaha o její potlačení velmi svízelná. „Já jenom doufám, že nedopadneme podobně jako Austrálie s králíky. Těm se tam všichni taky jenom smáli, dokud jim nesežrali trávu na polovině tohoto světadílu,“ smutně zažertovala Blanka Skřivánková.