Aby ropuchy neskončily pod koly projíždějících automobilů, nainstalovali ochránci přírody zábrany po levé straně cesty vedoucí na Ježník, v místech rybníků. Ty ropuchy zachytí a dobrovolníci je pak v kyblících přenesou přes silnici a u rybníků vypustí. Přestože ropuchy, stejně jako ostatní žáby, nepatří mezi oblíbené živočichy, jsou velmi užitečné svým lovem plžů, much, komárů a dalšího obtížného hmyzu.

Vzhledem k tomu, že dochází k zavážení rozmnožovacích míst, k otravám ropuch organofosfáty a těžkými kovy, jež jsou součástí přípravků používaných v zemědělství, a že na tyto obojživelníky číhá řada nebezpečí při jarních migracích a navíc jsou celé populace hubeny a vybíjeny v důsledku vandalismu a sadismu, ropuch ubývá a patří mezi ohrožený druh. Záchranu krnovských ropuch každý rok finančně podporuje Moravskoslezský kraj.