Pokud lidé nezískají adekvátní bydlení, může soud vydat předběžné opatření o umístění dětí v dětských domovech. Rozdělení dětí a rodičů je ale pro rodiny kruté a nepředstavitelné. Situace dozrává už několik týdnů. To umožnilo terénním pracovníkům, romskému poradci i pracovníkům odboru sociálních věcí radnice a rovněž pracovníkům úřadů místně příslušným podle trvalého pobytu nájemníků hledat přijatelná řešení, aby se rodiny neocitly v krizi. Některé rodiny totiž nemají ani trvalý pobyt v Bruntále.

„Bruntálská radnice situaci skutečně řeší a možností se nabízí několik. Rodiny ale musí mít zájem také samy hledat východisko ze situace, v níž se ocitly,“ řekl Deníku mluvčí radnice Jiří Ondrášek. Někteří lidé už si bydlení našli sami, jiným nabídla řešení bruntálská radnice. Ta sice nemá povinnost rodinám poskytnout náhradní byty, nechce je ale nechat na holičkách.

„Rodinám se nabízí ubytování v azylových zařízeních a ubytovnách. V současné době je osm domácností, které nenašly vlastní řešení a nepřijaly ani námi navrhovaná řešení, tedy azylové domy a ubytovny,“ potvrdil mluvčí. Do dětských domovů by se tak mohlo dostat až třicet dětí. Místa pro ně se hledala v ústavech co nejblíže Bruntálu. „Jedná se skutečně jen o dočasné umístění dětí do dětských domovů,“ řekl Ondrášek s tím, že o umístění dětí v domovech mohou požádat sami rodiče.

I kdyby ovšem o zajištění základních potřeb dětí rozhodoval soud a děti se dostaly do domova na základě jeho předběžného opatření, není to rozhodně nastálo. Hned jak rodiče své další bydlení vyřeší, děti se budou moci vrátit k mámám a tátům, do svých rodin.