Obřadní síň Městského úřadu v Krnově zaplněná do posledního místa, někteří lidé si nemají kam sednout a stojí podél stěn. Tak to vypadalo ve čtvrtek, když do Krnova zavítali rodáci z bývalého okresu Krnov a jejich potomci. Přijeli na týdenní výlet, aby poznali, jak dnes vypadá město odkud pochází. Při cestách po bývalé vlasti navštívili poutní kostel Mariahilf u Zlatých Hor nebo rozhlednu na Biskupské kupě. Součástí programu byla dvojjazyčná česko-německá mše v Petrovicích.

Putování po našem kraji zakončili němečtí hosté v pátek túrou z Červenohorského sedla na Ramzovou. Na radnici hosty uvítali starostka Renata Ramazanová, místostarosta Bedřich Marek, předseda Slezského německého svazu Krnov Horst Westphal. Výpravu rodáků provázel předseda občanského sdružení Domovský okres Krnov (Heimatkreis Jaegerndorf), které působí v Německu, Kurt Schmidt. Starostka představila hostům radnici i s historkou: „Výškou radniční věže dávalo město na vědomí, kolik práv mu náleží. Čím vyšší byla věž, tím více práv město mělo.“ Ukázala jim také obřadní síň. „Sňatky umíme uzavírat já i pan místostarosta, takže pokud někdo chce, může být tady a teď oddán. Nehlaste se ale všichni, abyste stihli prohlídku Krnova ještě dnes,“ neodpustila si drobný žert Ramazanová a byla odměněna salvou smíchu.

Místostarosta Marek svou řeč přednesl v němčině. Přestože se za svou nedokonalou němčinu omlouval, dlouhý potlesk zřetelně ukázal, že projevu hosté rozuměli a líbil se jim. „Dnešní setkání můžeme označit za pozvánku na českoněmecký týden. Krnov je v česko–německých vztazích jedinečný. Téma války a poválečného uspořádání je citlivé a na obou stranách jsou bolestné vzpomínky. Setkáními se snažíme najít společnou řeč a to se nám daří. Česko-německé týdny se tu konají už od roku 1995,“ řekla Ramazanová.

Podobný názor má též Kurt Schmidt, který výlety německých rodáků do oblasti bývalých Sudet zajišťuje. „Většina z lidí, kteří dnes přijeli, tady nebyla od roku 1945. Nechtějí nic víc, než se jen podívat, jak to tady vypadá a trochu si zavzpomínat,“ řekl Schmidt. „Určitě tomápříznivý vliv i na samotný Krnov. Ani u nás, v Německu, nemám tolik mladých spolupracovníků jako tady v Krnově,“ pochvaloval si Kurt Schmidt.