Němečtí rodáci před 22 lety iniciovali v Krnově první Česko-německý týden. Postupně se k nim přidávali také Němci, kteří před válkou žili na polské straně hranice a chtěli si připomínat svůj původní domov. Tak se před sedmi lety tato akce transformovala na Česko-německo-polský týden.

Jako každoročně se i letos němečtí rodáci vydají na Praděd a na návštěvu různých měst a obcí v pohraničí.

PONDĚLNÍ PROGRAM

Oficiální zahájení týdne se odehraje v pondělí 5. září v Krnově. Po přijetí na radnici a návštěvě městského hřbitova se odehraje slavnostní označení jinanu dvoulaločného za památný strom.

V 18 hodin v poutním kostele na Cvilíně se zúčastní zahájení výstavy Bishop Nathan a koncertu Hudebního sdružení Krnov pod vedením Václava Mičky.

„Výstava bude věnována životu a dílu biskupa Josefa Nathana, který je výrazným představitelem česko-německo- polského kulturního dědictví. Jako zakladatel léčebného a pečovatelského ústavu v Branicích nedaleko Krnova si získal pověst významného slezského budovatele.

Během jeho kněžského působení bylo na území pruské části olomoucké arcidiecéze postaveno dvanáct nových kostelů. Jeho celoživotní dílo bylo zničeno za války pod nadvládou německých nacionálních socialistů a také po válce za vlády lidového Polska," uvedla tlumočnice Ludmila Čajanová, která stála u zrodu spolupráce s německými rodáky.

Místo výstavy nebylo vybráno náhodně. V kostele Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně v současné době probíhá restaurování původních fresek v oratořích lemujících hlavní loď. Díky finančnímu příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti restaurátorské práce realizuje Provincie Řádu minoritů v ČR a spolek Heimatkreis Jägerndorf z Ansbachu.

V PÁTEK DO SYNAGOGY

Po návštěvách měst a zajímavých míst v okolí se rodáci v pátek 9. září v krnovské synagoze zúčastní prezentace studentských prací na téma „Karel IV. - Čech, Němec anebo Francouz".

V 18 hodin pak v krnovské knihovně proběhne přednáška Libora Martinka o spisovateli Hannsi Cibulkovi, krnovském rodákovi, která bude tlumočena do němčiny.

Rodáci z Krnovska se vrací do vlasti svých předků s rodinnými příslušníky a přáteli, aby během pár dní hledali místa, k nimž je pojí rodinná historie nebo jsou pro ně něčím významná. Také mají zájem se setkat se současnými obyvateli města, překonat staré křivdy, dojít k usmíření a v přátelství sdílet naši společnou historii. Protože žijí na různých místech v Německu, je to i pro ně příležitost k zajímavým setkáním.

Pořadateli česko-německo-polského týdne jsou Slezsko-německý svaz Krnov, spolek Heimatkreis Jägerndorf a sdružení rodáků z Hlubčicka.