Následkem v obou případech byla evakuace lidí z objektu, zmatek a chaos ohrožující zdraví i životy návštěvníků. V Rýmařově navíc odpálení plynu provázel útok ozbrojené skupiny na publikum během evakuace. Jeden zraněný mladík dokonce skončil v nemocnici. To je bilance akcí extremistů těchto dnů na Bruntálsku. Nelze vyloučit další napadení návštěvníků hudebních a společenských akcí.

Policisté sází v boji proti těmto agresorům na spolupráci s městskými úřady a organizátory podobných akcí. „Pořadatelé sami vědí, jaké skupiny si na akce zvou a jestli jsou potenciálně rizikové. Vždy by měla být určena pořadatelská služba, která zajišťuje pořádek a bezpečnost při akci. Ta musí být řádně označená,“ řekla mluvčí policie Pavla Tušková. Pořadatelé musí produkci oznámit městskému úřadu pět dnů před jejím konáním. „Musí informovat o účasti, počtu účastníků, opatření, které provedou pro zajištění akce dle zákona, určit a zajistit potřebný počet pořadatelů starších osmnácti let, kteří musí být řádně označeni,“ uvedla Pavla Tušková.

Policisté mohou útočníky v případě protiprávního jednání obvinit například z násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci, podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, ublížení na zdraví a výtržnictví a při menší intenzitě se pachatelé mohou dopouštět přestupkového jednání.

„V okrese Bruntál jsme v letošním roce měli dva případy, a to jeden v Krnově a jeden v Bruntále, kdy jsme pachatele obvinili z trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci a v druhém případě se jednalo o trestný čin podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka,“ konkretizovala Pavla Tušková.

Právě pořadatel rýmařovské radnici prý před akcí v Erně neoznámil bližší údaje, kontakt na pořadatele či zaměření kapel. Proti hudebním žánrům, které považují za degenerační, bojuje skupina extrémistů, kteří se označující jako Autonomní nacionalisté Bruntálsko. V dopise adresovaném rýmařovské radnici reagují na letní hip hopovou akci Battle Kings a například uvádějí: „Po čase sami poznáte, jak jste se zmýlili podporou takových akcí, jakou byl právě Battlekings. Jestliže je extrémem být pyšný na svoji zem, bránit kulturní dědictví svých předků, nebrat drogy a být hrdý na to, že jsem příslušníkem evropského národa, pokud toto všechno je podle této vlády a tohoto systému extrém, pak jsme pro vás tedy extremisté.“ Extremisté chtějí třeba i násilím zabránit pořádání „odporných akcí“, které nesplňují jejich představu o správné hudbě.

U policie jsou specialisté od nižších článků přes kraj až po republikové útvary, kteří se zabývají problematikou extremismu a diváckého násilí. Policisté monitorují činnost pravicových i levicových radikálů. “Policie si plní povinnosti, které vyplývají ze zákona o PČR, ale nemůže suplovat činnost pořadatele k zajištění pořádku a bezpečnosti jeho akce, která je mu stanovena ze zákona,“ dodala Pavla Tušková.