Značka Přikázaný směr objíždění vpravo ležela za minulý měsíc na silnici několikrát. Křižovatka ulic Revoluční a Květné v Bruntále byla dvěma značkami u Komerční banky osazena po rekonstrukci v závěru loňského roku. Proč jednu z nich řidiči neustále srážeji k zemi, je skutečně záhadou. Příčiny tohoto jevu jsou nejasné, ale možná za tím nebude nic jiného než pouhé neumětelství a nepozornost motoristů.

„V opakovaných případech poškození dopravního značení na Květné ulici jde podle nás především o nedostatečnou pozornost řidičů v tomto úseku,“ uvedl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Správou a údržbou dopravních značek jsou pověřeni městským úřadem pracovníci bruntálských technických služeb. Ti operativně opravují poškozené dopravní značení. Práce jim přidává nejen nepozornost řidičů, ale také vandalové.

„Co se týká viníků, je to u značek obdobné jako v jiných případech. Někteří nepozorní řidiči toto poškození nahlásí, případně i značku odevzdají na městské polici nebo na technických službách, ale mnozí se k tomu, co zavinili, nepřiznají,“ potvrdil Jiří Ondrášek.

Místo čeká brzy zásadní změna dopravního značení. Klimatické podmínky zatím nedovolily nové značení dokončit. „Půjde o realizaci vodorovného dopravního značení, což v tomto případě znamená přechody pro chodce i dopravní stín na obou stranách ostrůvku, které tuto místní úpravu zvýrazní,“ popsal práce mluvčí.