Obyvatelé Krnova vlastní rok od roku více motorových vozidel, ale parkovacích míst zde přibývá o poznání pomaleji. Nejhorší situace je na sídlištích, která byla vybudována v 70. a 80. letech, kdy ještě bylo osobní auto považováno za luxus. Projektanti s tak obrovským nárůstem počtu aut nepočítali.

Nová parkovací místa u bloku F

Nedostatek parkovacích míst se snaží město dlouhodobě řešit budováním nových. Letos k nim přibylo parkoviště na Sídlišti pod Cvilínem u bytového domu F, jehož výstavba právě skončila.

„Parkoviště se skládá ze dvou parkovacích ploch. Ta menší je jen se čtyřmi parkovacími místy, ale ta druhá má kapacitu pětačtyřicet míst ke stání. Celkem tedy vzniklo čtyřicet devět nových parkovacích míst včetně čtyř pro vozidla tělesně postižených spoluobčanů. Současně s novými parkovacími místy došlo k vybudování veřejného osvětlení a úpravě stávajícího vjezdu, který byl rozšířen," uvedl Lubomír Stýskala z investičního oddělení odboru regionálního rozvoje.

Výstavba parkoviště přišla město Krnov na 3,5 milionu korun. Řidiče možná překvapí, že na novém parkovišti jsou mezi dlažbou neobvykle široké mezery, které pravděpodobně budou dělat problém ženám v botách s jehlovými podpatky. „

Jedná se o takzvanou mezerovitou dlažbu s širokou spárou vyplněnou štěrkem, která umožňuje rychlý vsak povrchové vody. Při přívalových srážkách je voda systémem sorbčních vpustí odvedena do podzemní vsakovací galerie a následně do městské kanalizace," vysvětlil Lubomír Stýskala.

Přestože vozidla na parkovišti už parkují, práce ještě nejsou kompletní. Vzniklo totiž na ploše, která dříve patřila zeleni, a tak budou na podzim po jeho obvodu vysazeny tři desítky nových stromů, třešní ptačích a jasanů.