V okrese Bruntál můžeme obdivovat pérovníky v Kunově díky starému náhonu, který garantuje stabilní vlhkost půdy v prostoru mezi silnicí a železniční tratí.

Díky pérovníkům ve stínu dřevin byla na 4,5 hektarech vyhlášena přírodní rezervace Kunov.

Ornitologům pérovník pštrosí ze všeho nejvíc připomíná peří na křídlech afrických pštrosů dvouprstých.

V květnu můžeme v Kunově zažít unikátní okamžik, kdy se potkávají loňské a letošní pérovníky.

Aby mohly pérovníky v Kunově obdivovat také další generace, je nezbytné při rekonstrukci kunovského jezu zachovat dostatečný přítok do mlýnského náhonu a neohrozit stabilitu vodního režimu v této rezervaci.

Na vodě jsou existenčně závislé také mihule, které mají v Kunově své rozmnožovací trdliště.