„Byla to skutečně nezvyklá práce, kterou jsem od klienta kdy dostal. Práce na arše úmluvy mě chytla natolik, že jsem práci na ní obětoval deset až dvanáct hodin denně. Cherubíny jsem dělal na dovolené v Chorvatsku,“ řekl řezbář.

Archa úmluvy je biblickým mýtem, jejíž účel ani přesnou podobu dosud nikdo nezná. Z historických pramenů a vědeckých bádání lze zjistit, že šlo o truhlu obsahující nejcennější židovské náboženské předměty - desatero, Áronovu hůl a manu. Podle encyklopedie byla uchovávána v jeruzalémském chrámě a ztratila se po zničení chrámu v roce 587 před naším letopočtem. Izraelci ji brali do bitev v průběhu dobývání Izraele, například při obléhání Jericha, i později při hájení Izraele před nepřáteli. Měla mít tajemnou moc. Lidé s nečistými úmysly v její blízkosti prý nevydrželi. Šlehaly z ní blesky a ohnivé plameny. Bůh ji měl nabít zvláštní energií, která uvnitř chránila posvátné předměty.

Vědci si tuto sílu vysvětlují tak, že archa byla vlastně kondenzátor. Do dřevěné truhly pobité zlatými pláty sváděly statickou elektřinu figury dvou cherubínů na jejím víku. „Ve středověku a novověku figuruje Archa úmluvy (podobně jako tzv. svatý grál) v nauce nejrůznějších tajných společností, například Svobodných zednářů. Její popis je součástí 25. kapitoly biblické knihy Exodus,“ stojí v encyklopedii.

Archa se objevila i ve filmové sérii Indiana Jones. Jelikož ji nikdo nikdy nenašel a neviděl, popis její podoby se v detailech liší. „Američané ve filmu měli například křídla cherubínů rovně. My jsme volili egyptskou verzi podle popisů, které uvádějí historické svitky. Můj nápad byl nasměrovat hlavu jednoho cherubína směrem vzhůru a druhého dolů. Jeden kouká na blesky, co jdou do schránky, druhý na blesky, co jdou ze schránky ven,“ sdělil Nedomlel.

Historie praví, že byla z cedrového dřeva. Bruntálský řezbář volil dřevo lipové. Rozměry nezvyklého díla se opírají opět o historické prameny. Archa je sto čtrnáct centimetrů dlouhá, devětašedesát centimetrů vysoká a stejně tak široká, madla měří něco málo přes dva metry. Cherubíni jsou vysocí jednapadesát centimetrů.

Na výrobě schránky Nedomlel strávil dva a půl měsíce. „K nápadu nechat si vyrobit archu úmluvy mě dovedl zájem o egyptologii a měla by sloužit jako divadelní rekvizita,“ prozradil majitel schránky, jenž si nepřál být jmenován. „Chci, aby bylo zachováno tajemno, které s archou úmluvy souvisí,“ vysvětlil.

Zuzana Pršalová