„Stáří a dlouhodobé vystavení nepříznivým klimatickým podmínkám se negativně podepsaly na stavu sochy,“ konstatovala Hana Pavlásková z Městského úřadu v Rýmařově.

Kamennou figuru renovoval olomoucký restaurátor Ladislav Werkmann. Nutné bylo například upevnit poškozené části kamene. „Restaurátorský zásah byl zaměřený také na doplnění tmely z umělého kamene, texturou a barevností odpovídající vyspravovanému kameni. Socha byla ošetřena konzervačním způsobem s cílem pozastavit degradační procesy probíhající na povrchu kamene. Bylo nutné provést injektáž trhlin,“ sdělila Pavlásková. Opravy zahrnovaly i domodelování chybějících částí pravé ruky a nohou.

Rekonstrukce sochy si vyžádala bezmála sto tisíc korun, přičemž pětašedesát tisíc korun město získalo z jednoho z programů Ministerstva kultury ČR. „Město v rámci finančních možností udržuje historické památky, které k němupatří a jsou zajímavé jako součást historie města i jeho turistické nabídky,“ upozornila před časem pracovnice úřadu.

Tři sta tisíc korun Město Rýmařov nedávno uvolnilo ze své pokladny také na rekonstrukci kapličky svaté Anny v Ondřejově. Zde vlhkost narušila vnější i vnitřní omítky a sokly. Řemeslníci proto kapličku oddrenážovali a omítky renovovali. Stěny kapličky přeštukovali a znovu natřeli. Došlo i na obnovení klempířských prvků, malby interiérů a výměnu vchodových dveří. Na rekonstrukci svatostánek čekal více než čtyřicet let.

Zuzana Pršalová