Přes sto padesát žáků bedlivě poslouchalo vyprávění dvou živých písařských legend. Jaroslav Zaviačič pojal besedu částečně pracovně. „Přijali jsme pozvání do albrechtické školy, protože nás zajímalo, jak se v nových podmínkách Rámcového vzdělávacího programu základního školství vešlo do výuky v této škole získávání klávesnicové gramotnosti,“ uvedl Jaroslav Zaviačič.

Aby nešlo jen o strohou besedu, tak byly také připraveny soutěže v hraní her ZAVu. Potlesk sklidila světová rekordmanka za svou obdivuhodnou exhibici v opisu textu na rychlost. O nic hůře na tom nebyl s potleskem ani albrechtický žák Milan Musil, který byl nejmladším účastníkem mistrovství světa ve zpracování textu.

Jaroslav Zaviačič odjížděl z besedy spokojený. „Žáci této školy se určitě o svou počítačovou gramotnost bát nemusejí. Ti nejmladší se s klávesnicí seznamují již od 3. třídy v zájmových kroužcích organizovaných družinou i školou a žáci druhého stupně ve volitelných předmětech. Šesťáci se seznamují s klávesnicí v předmětu Základy administrativy. Průběh besedy určitě přispěl ke snaze talentovaných dětí, aby usilovali o napodobení úspěchu několika starších i mladších spolužáků z této školy, kteří se řadí mezi reprezentanty ČR. Všichni žáci dostali příležitost si uvědomit, jak důležitou roli má ovládání počítačové klávesnice při jejich dalším studiu a později i v zaměstnání,“ dodal Jaroslav Zaviačič.

Vedení školy podobná setkání těší. „Snažíme se žákům kromě klasické výuky nabídnout také setkání se zajímavými lidmi. Jedním z nich byla beseda se světovou rekordmankou v psaní na počítačové klávesnici a zakladatelem školy v psaní na počítačové klávesnici,“uvedl Karel Knapp, ředitel albrechtické školy.