V závěru loňského roku začala rekonstrukce krnovského koupaliště. Z předválečné bazénové betonové vany zbyl jen korpus, který poslouží jako bednění pro vanu novou. Přestože stavba sotva začala, už se objevují problémy, které vyžadují okamžité řešení.

„Při kopání základů akumulační jímky jsme narazili na vysokou hladinu spodní vody. Na základě hydrogeologických posudků, které v lokalitě v průběhu minulých let vznikly, se v projektové dokumentaci předpokládalo pásmo zavodnění ve větší hloubce.

Hladina spodní vody byla ale nyní zjištěna dokonce vyšší, než původní „německé“ dno v nejhlubší části bazénu. Ve stávajících technologických jímkách blíže řece se ale neobjevuje žádná voda, i když by se to vzhledem k niveletě dna tím pádem dalo předpokládat,“ popsala problém vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Při hledání postupu jak pokračovat dál byl přizván odborník, který navíc našel doprovodné mělčí přítoky od koryta řeky Opavice.

„Zabývali jsme se různými způsoby řešení, včetně přemístění jímky. Nakonec volba padla na nejefektivnější způsob, a to vybudování odvodňovacího širokoprofilového objektu. Ten doplní vrty s instalací ponorných čerpadel. Objekt v současnosti buduje specializovaná firma,“ vysvětlila řešení problému s vodou Klára Hazuchová.

Zatímco pod dozorem hydrogeologa firma provádí vrty vrtnou soupravou s cílem snížit hladinu spodní vody, aby mohlo dojít k založení objektu akumulační jímky a strojovny, je na stavbě stále rušno. Práce pokračují v jiné části bazénové vany.

Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R, která opraví stávající bazénovou vanu, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Termín dokončení je do konce června.