Park vznikl v době, kdy se celé město bouřlivě rozvíjelo, tento rozvoj se odehrával jak před hradbami, tak za hradbami, aniž by se popírala logika jeho uspořádání, vycházející z toho, že jde původně o starobylou trhovou osadu na křižovatce cest přicházejících od Opavy, Nisy, Opole a z Moravy.

Kdysi bylo centrum hustěji zalidněné

Centrum města mezi dvěma řekami bylo tehdy mnohem hustěji osídleno, než je tomu dnes, lidé nepoužívali automobily, vše potřebné bylo dostupné pěšky, velké rodiny žily v malých bytech a zbouráním hradeb se uvolnil prostor, který se pro obyvatele města mohl stát plícemi na pomezí starší a novější části celku.

Nové ulice za hradbami byly v rovném terénu vytyčeny pokud možno také rovně, pozornému oku přesto neunikne, že jak na Hlubčické, Albrechtické, tak i Opavské ulici se nachází pozůstatky starší předměstské zástavby, která jaksi vybočuje z řady, kopírujíce nějakou dnes již neexistující cestu, jež vznikla v terénu ještě nezplanýrovaném.

Park na zbořených hradbách

V dobovém duchu byl též pojednán nový park, který vznikl na bývalých hradbách a dostal do vínku rovné páteřní komunikace, takzvaná korza.

Jejich drobným nedostatkem bylo, že vedla v podstatě odnikud nikam, což ale nevadilo, protože korzo je veřejný prostor, kde se chodí tam a zpátky a debatuje se spoluobčany se o všem možném, třeba za poslechu živé hudby znějící z dnes již nestojícího altánu. Centrum města bylo sice malebné, ale přehuštěné, a člověk někdy rád využil možnosti jít oklikou a v zeleni.

Bourání po válce změnilo náměstí

Všechny výše zmiňované okolnosti vzniku parku postupně vzaly za své v průběhu dvacátého století. V centru města byly po druhé světové válce zbourány dva bloky domů, ze tří malých náměstí tak vzniklo jedno velké a obdrželo zástavbu, která tuto velikost potvrdila.

Těmto dimenzím se v době nedávné podřídila i nadstavba Prioru, jakkoli byla prezentována jako měšťanské domy s podloubím. Na náměstí se také přestěhovaly hudební produkce. Z ulic, které ho obkružovaly, zůstala neurčitá torza, což nám poskytlo uchvacující výhled na zadní trakty poválečné zástavby.

Co přinesl boom automobilismu

Lidé se začali zavírat před televize do stále prostornějších bytů umístěných v nových domech dál od centra. Nastal rozvoj automobilismu, který si vyžádal nové obchvaty, přetínající dosavadní komunikační tepny.

Supermarkety místo továren

Zavřely se brány továren a vedle se začaly se stavět supermarkety, kvůli kterým se zcela přesměrovaly hlavní tahy chodců, již dříve narušené obchvaty a kruhovými objezdy. Mám takový dojem, že stále ještě nenastal moment, kdy by se urbanistický vývoj města Krnova obrátil směrem, který míří ke kořenům alespoň v tom smyslu, že nové se bude plánovat tak, aby ze starého vycházelo.

Aby nároží bylo nárožím a ne vykousnutým prostorem s velkoplošnou reklamou na čelní stěně paneláku nebo ohyzdným teplovodním výměníkem.

Aby bylo jasné, jestli se nacházím ve vnitrobloku, nebo jen v nějaké ulici, které šedesát let po válce po jedné straně chybí domy.

Aby když jdu na dušičky zapálit svíčku na hřbitov, má cesta měla jasnou logiku a neskončil jsem v márnici, protože mne díky neexistujícím chodníkům, které by na sebe navazovaly, po cestě zajedou buď hasiči vyjíždějící z ulice U Požárníků, nebo autobus vyjíždějící ze zastávky u brány hřbitova.

Abych se, když vyjdu z kostela, nemusel dívat na další teplovodní výměník, (trafostanici, či co) a zadní trakt omylu zvaného Prior.

.

Co nová koncepce parku přináší

Jakýmsi návratem ke kořenům by mohla být probíhající obnova Smetanových sadů, pokud by to mělo smysl. Poněkud zchátralý park přežíval doposud ve svém původním uspořádání a jeho obnova toto zachovává, jen jsou přidávány a měněny některé objekty.

Jeden takový malebný leč zchátralý objekt měl být zcela bez úcty k tradici zničen, jde o pozůstatek památníku Hanse Kudlicha, o jehož původním smyslu jsem se i já dozvěděl až z pobouřených reakcí v tisku. Zrovna toto patří k paměti místa, kterou bych zachoval.

Kam vedou páteřní komunikace?

Mám se Smetanovými sady jiný problém. Jejich celkové vyznění je poznamenáno z mého pohledu překonanými širokými páteřními komunikacemi, které vedou v podstatě od- nikud nikam a zamezují vytvoření jakýchkoliv malebných zákoutí, Kudlichovo jezírko a grotta byly čestnou výjimkou.

Bedřich Smetana, jenž nahradil neméně geniálního skladatele Franze Schuberta, sedí čelem k oknu jinak vzorně opravené školní jídelny. Jde tuším o třetí okno zleva, což je i perspektiva všech, kdo kráčí po nejširším chodníku ve městě…

Vyšlapaná zkratka, souběžná s další částí korza na místě bývalé polygonální bašty před hřbitovem, výmluvně svědčí o tom, kudy lidé potřebují chodit. Toho se ale projekt netýká, je to až za okružní komunikací pro automobily…

Silné a slabé stránky sadů

Jinými slovy, myslím si, že projekt, který je realizován, nevychází z odpovědí na dobře pokládané otázky. Ty měly směřovat k tomu, jaké jsou silné a slabé stránky současného uspořádání. Kudy směřují hlavní komunikační trasy pěších. Jak skloubit to, aby ten, kdo chce projít, prošel co nejúčelněji a ten, kdo se chce zastavit, odpočívat nebo kochat se, našel pěkná místa, která se neokoukají a kde nic neruší. Zkrátka jak do Smetanových sadů dostat zpátky život.

Šance pojednat prostor jinak

Nezbývá mi než konstatovat, že obdélníkové prostranství mezi gymnáziem a II. základní školou mělo obdržet dvě dominanty uprostřed v osách vchodů do těchto škol, k nim se měly sbíhat cesty, aby každý, kdo chce jít přes park úhlopříčně, mohl tak učinit. To vše na úkor nově vyasfaltované páteřní komunikace s nivelitou popírající půvab terénu, mírně se svažujícího.

Když byly vykáceny všechny staré stromy alejí, tak nastal čas pojednat prostor jinak. Nestalo se a navíc nás nejspíš čeká navážka, která opticky sníží Švédskou zeď. Nejsem schopen se oprostit od srovnání, které nabízí pohled do parku, který vznikl na hradbách v Opavě, který všech terénních nerovností využívá ve svůj prospěch, zatímco v Krnově je všechno podřízené napřimování a planýrování.

.

Návaznost parku na okolí

Za další problematickou a neřešenou část Smetanových sadů považuji tu u hřbitova, umístění tamních autobusových zastávek, přítomnost ošklivé tržnice, podivnost tras pro pěší, které z náměstí vycházejí dvěma průchody skrz domy, které zepředu vypadají docela obstojně, zezadu ale hnusně a ztrácí se v neurčité spleti podivných úzkých chodníčků.

Celá část sadů přiléhající ke Smetanovu okruhu trpí nemožností alternativ v podélném směru a chybějícími trasami ve směru z centra ven. Rovněž chybí nějaký val, který by od parku akusticky i opticky oddělil automobilový provoz na okruhu a narušil neúprosnou placatost terénu.

Až dnešní novinky zestárnou

Tyto problémy zůstávají neřešeny. Nové hezké věci brzo zestárnou, z mobiliáře zůstane zajímavé jen to nadčasové, jako třeba kohout, který vznikl v době, kdy se prolézaček pro děti chopili tvůrčí umělci. Drcený žlutý pískovec se zanese špínou všeho druhu a za pár let se i dnešní spokojení budou ptát, co s tím…

Pokud jsem něco v tomto textu vynechal, bylo to proto, že k vysvětlení, jak to cítím, stačily příklady, zobecnitelné na jiné podobné situace.

Navíc to, co má vzniknout před řeckým památníkem, si netroufám nějak více komentovat, protože zveřejněné vizualizace nenapoví víc, než že se spotřebuje nějaký beton a ocel, aby vzniklo místo, kam nezaprší a kde už tráva neporoste.

Inspirace v Opavě, v Bruntále i jinde

Inspiraci k tomu, jak by to mohlo vypadat u nás, jsem sbíral v Opavě i v Bruntále, v pražské Stromovce a na Kampě, v zámeckém parku v Českém Krumlově, ve Smetanových sadech v Plzni nebo v Mnichově, který byl také vybombardován a Frauenplatz před hlavním vchodem do Mariánského dómu je tam pojat neortodoxně a krásně.

Ostatně recept na to, jak dělat společný prostor přitažlivým, spočívá odjakživa v tom, že se lidé snaží chápat, co je na jejich městě výjimečné a co se mu dá přinést nového, aniž by se popíral jeho duch. A Krnov v pozitivním smyslu výjimečným městem může být.

Ivan Bok