"Byl to vánoční dárek pro všechny fanoušky úzkokolejky Osoblažky, když byla v čekárně na nádraží v Bohušově odkryta původní výmalba z roku 1898. Tento pozoruhodný objev se podařil pracovníkům firmy Taylor stavební při stavebních pracích v čekárně. Takto ozdobnou výmalbu jsme v nádražním prostoru odlehlé lokálky opravdu nečekali. Navíc je naprosto jedinečně zachována. Bohušov je na tom vůbec nejlépe ze všech nádraží na Osoblažce,“ uvedl k objevu David Chovančík ze společnosti Osoblažská úzkorozchodná dráha.

S restaurováním projekt nepočítal. Železniční nadšenci už společně se starosty a stavební firmou řeší, co bude dále s odkrytými malbami a nápisy.

„V projektu jsme nepočítali s nějakými většími restaurátorskými pracemi. Předpokládali jsme, že většina zdobných prvků byla zničena při velkých rekonstrukcích v 80. letech 20. století. V současné době tedy budeme hledat možné cesty, jak zafinancovat citlivé zakonzervování či restauraci těchto výmaleb. Cílem ale samozřejmě bude jejich záchrana a zachování pro budoucí generace,“ dodal k situaci starosta Slezských Rudoltic a ředitel společnosti Mojmír Pargač.

Cíl: vrátit historickou podobu

Nadšený z objevu nejstarší výmalby je také Dalibor Rebroš, specialista na rekonstrukce památek, který úzce spolupracuje na koncepci rekonstrukce nádraží.

„Zmiňuji to už asi opakovaně, ale při přípravě projektové dokumentace k nádražím naší snahou vždy bylo a je, pokud možno co nejvěrněji vrátit nádražním budovám na Osoblažce jejich historickou podobu. V návrzích jsme vycházeli z řady dochovaných architektonických a technických detailů, použitých materiálů, barev a prvků či vybavení zjištěných při podrobném průzkumu jednotlivých staveb na trati. Tento objev je dle mého objevem unikátním. Nejsem si vědom žádné takto zachovalé výmalby na jiném nádraží tohoto „lokálkového“ typu v České republice. Stav nyní přesně zmapujeme, abychom mohli doplnit současnou dokumentaci." popsal detailně koncepci na Osoblažce Rebroš.

Fotogalerie: Slavnostní zahájení rekonstrukce na nádraží v Osoblaze, srpen 2021.

Partner je polská úzkokolejka

Na nádraží v Liptani už jsou vymodelovány ozdobné prvky na fasádě a okolo dveří a oken. Bylo zde také vsazeno první "vzorové" okno, jaké se časem objeví i na dalších nádražích. V Bohušově a Osoblaze probíhají práce převážně v interiérech.

Všude už jsou nové komíny a vše se připravuje na pokládání břidlice na střechy. Dokonce i malý strážní domek v Koberně už má nejhorší za sebou, protože zde rekonstrukce přišla opravdu v poslední chvíli.Obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha ne Osoblažce realizuje evropský projekt Úzkokolejka – turistický cíl.Protože se jedná o zrcadlový projekt, který oživí zajímavé železnice po obou stranách hranice, existuje také polský partner projektu. Obec Kuźnia Raciborska finanční prostředky využije k rekonstrukci opravny vagónů a lokomotiv na historické stanici úzkorozchodné dráhy v Rudach, tzv. „Wagonowniu“, a promění jí v multimediální místo.

Příprava projektů byla založena na česko-polské spolupráci. Neobešla se bez široké spolupráce mnoha obcí, místních občanů, nadšenců a Moravskoslezského kraje. Nadšenci například pomáhali sehnat historické plány nádražních budov, podle kterých se připravovala dokumentace. Moravskoslezský kraj zase pomohl s dotacemi.

Na předfinancování celého projektu poskytl individuální úvěr z krajského rozpočtu. Krásné gesto učinila místní stavební firma Vendulka Ceisbergerová, která na vlastní náklady s využitím historických technologií postavila zastávku v Amalíně. Ta se už do česko-polského projektu nedostala, a přesto září novotou. Soukromá firma ji vybudovala bez nároku na odměnu jako sponzorský dar.

„Všichni táhneme za jeden provaz. Pokud je někde problém, snažíme se ho společně vyřešit. V současnosti řešíme kupříkladu budoucí podobu zastávek v Dívčím Hradě a v Horních Povelicích, které nejsou stejně jako Amalín zahrnuty v česko-polském projektu,“ uzavřel Pavel Schreier ze Slezských zemských drah, které v létě provozují na Osoblažce turistický parní vlak.