Stavba je hotova dříve, protože zatím nebude položena asfaltová vrstva. „S pokládkou této vrstvy se počítá v horizontu dvou let. V současnosti vzniká projektová dokumentace, která řeší nejen rekonstrukci komunikace, ale i chodníky a jejich výškovou úpravu, dále položení nové dlažby a opravu opěrných zídek,“ vysvětlil místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Chářovská ulice totiž není majetkem města a dokumentace má sloužit jako podklad pro jednání s Moravskoslezským krajem o tom, nakolik se bude na financování úprav podílet.

A jak rekonstrukce kanalizace probíhala? Co je opraveno? „V úseku mezi ulicemi Textilní a Libušinou proběhlo, vzhledem k dobrému stavu potrubí, jen vyvložkování stávající kanalizace bezvýkopovou technologií. Zbytek trasy, po křižovatku s ulicí Čsl. armády, byl prováděn otevřeným výkopem.

Tento nově položený řad zcela nahradil starou kanalizaci. Na novou byly připojeny všechny nalezené kanalizační přípojky a současně bylo umožněno i napojení dalších nemovitostí, pokud si jejich majitelé o to požádali. Spolu s výstavbou kanalizace byly osazeny také nové uliční vpusti s napojením do kanalizačního řadu,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek Městského úřadu Krnov.

Původní cena 19 milionů korun se sníží asi o tři miliony korun. Rekonstrukci kanalizace realizovala společnost Strabag.