Navštívil krnovskou radnici, aby současné vedení města seznámil se svou koncepcí a výpočty. Podle Čermáka jsou úvahy o velké přehradě slepou uličkou, protože existují citlivější, levnější a stejně účinné metody ochrany Krnova. Možnost zkapacitnění říčního koryta v Krnově už dříve zkoumala firma Aquatis, ale její pojetí se od Čermákovy koncepce dost liší. „

Aquatis řešil rozšíření koryta necitlivě. Navrhl jednotný profil protáhnout celým městem bez ohledu na to, co stojí v cestě. To si vyžádá rozsáhlé demolice objektů včetně mnoha cenných staveb, například knihovny. Já jsem pracoval s konkrétními podmínkami, jaké nabízí okolí řeky, a hledal jsem řešení šetrné vůči zástavbě. Kde to jde, můžeme řece dovolit rozliv do šířky regulovaný hrázemi, a jinde je třeba řeku sevřít do zúženého hrdla mezi zvýšené a zpevněné břehy,“ představil podstatu své práce Václav Čermák, který současně řešil jak začlenit řeku do struktury města, aby kolem ní vznikla páteřní cyklostezka a komunikace pro pěší.

Zatímco Aquatis došel k závěru, že zkapacitnění koryta v Krnově představuje náklady asi 2,5 miliardy korun, Václav Čermák je přesvědčen, že ani maximalistická varianta nepřesáhne miliardu a navíc se investice dá rozložit do několika etap. Pro současné vedení Krnova to bylo úvodní seznámení s koncepcí Václava Čermáka. „Je zřejmé, že ve srovnání s plošným rozšířením koryta, jaké navrhuje Aquatis, je koncepce pana Čermáka citlivější k okolní zástavbě. Chce řeku začlenit do života města, aby voda už nebyla ukrývaná do nepřístupných míst za zdí jako něco nepatřičného. Umím si představit, že v okolí řeky vznikne oddychová zóna. Protože se teprve seznamujeme s různými variantami protipovodňové ochrany, zatím jsme koncepci pana Čermáka jen vzali na vědomí bez nějakého konkrétního stanoviska. Teď záleží hlavně na vládě, jakou formu protipovodňové ochrany schválí. Pokud schválí malou verzi nádrže v Heřminovech, určitě ji budou náměty pana Čermáka vhodně doplňovat,“ komentovala situaci krnovská starostka Renata Ramazanová.

„Domnívám se, že odsoučasného vedení krnovské radnice lze očekávat realističtější pohled na řešení povodňové ochrany, než tomu bylo v předchozím volebním období,“ dodal předseda Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil, který prezentaci Čermákovy koncepce v Krnově zprostředkoval. Zpracování Čermákovy studie financovala nadace Partnerství.