Kateřina Michalíková vystřídala ve funkci ředitelky domova odvolanou Hanu Šutovskou. Minulý týden seznámila zastupitele se svými plány. K prvním krokům, které udělala, patří organizační změny: je vypsáno výběrové řízení na novou vedoucí zdravotnického úseku.

Vzhledem k tomu, že jedním z problémů, o kterém se v minulosti hodně mluvilo, bylo stravování, nechala udělat audit stravovacího provozu. „Závěrečná zpráva bude do Vánoc,“ slíbila zastupitelům ředitelka, která pohovořila také o svých zkušenostech. „V sociálních službách pracuji už asi deset let, na pozici vedoucí oddělení sociálních služeb v Ostravě jsem měla na starosti pečovatelskou službu, odlehčovací pobytovou službu a azylový dům pro rodiny s dětmi. Posléze jsem také vedla domov pro seniory o podobné kapacitě, jako je ten v Krnově,“ uvedla.

Domov tradičně spolupracuje s dalšími organizacemi – knihovnou, školami, jinými domovy, s pacientskými organizacemi, pro seniory se pořádaly různé akce. Z projevu ředitelky vyplynulo, že tato praxe bude pokračovat a přibudou i některé novinky. „Už jsme zorganizovali setkání se všemi klienty domova a jejich rodinnými příslušníky. Byla to čtyři setkání po jednotlivých odděleních, kde jsme získali cenné náměty. Také jsme obhájili značku kvality Asociace poskytovatelů sociálních služeb a dostali jsme čtyři hvězdičky z pěti,“ informovala Kateřina Michalíková.

Jako jiné domovy se i ten krnovský nově zapojil do akce Ježíškova vnoučata.

„Jedná se o obdarování osamělých seniorů. Už jsme obdrželi na 150 dárků pro naše klienty. Vetšinou jde o různé věci od televize se sluchátky přes sladkosti, různé pomůcky až obrazy do jídelny. Dárky ale také mohou být zážitky. Jedna naše klientka měla přání se podívat do svého rodného Přerova, kde vyrostla. Ozvala se nám rodina, která se s ní chce potkat a zprostředkovat jí výlet do tohoto města,“ představila projekt ředitelka Kateřina Michalíková. O dění v domově vás budeme nadále informovat.

(frk, mai)