Rekonkurzy byly v Krnově vyhlášeny v jedenácti školských zařízeních ze sedmnácti. Šlo o sedm mateřských a dvě základní školy, družinu s jídelnou v Žižkově ulici a o Středisko volného času Méďa.

„Své pozice obhájili všichni dosavadní ředitelé, kteří se do konkurzu přihlásili. Nové vedení budou mít v Krnově jen tři organizace. Ředitelkou Mateřské školy v Jiráskově ulici byla jmenována Danuta Mokrášová, která nahradí nedávno zesnulou dosavadní ředitelku Jiřinu Špirytovou.

Jitku Vondrákovou, která odchází do důchodu, na postu ředitelky Mateřské školy ve Svatováclavské ulici nahradí Marcela Vondráková a ke změně dojde také ve Středisku volného času Méďa, jehož současná ředitelka se do konkurzu nepřihlásila z důvodu dosažení důchodového věku. Novou ředitelkou se v srpnu stane Veronika Kozlíková, která oproti druhému uchazeči přihlášenému do výběrového řízení měla jasnější vize do budoucna," uvedla starostka Krnova Alena Krušinová.

Noví ředitelé bruntálských škol

Na základě výsledků konkurzů jmenovali v úterý 5. června v podvečer bruntálští radní do funkcí nové ředitele místních škol. Funkcí se ujmou na počátku srpna. Ředitelem Základní školy v Cihelní ulici zůstává Jiří Pozdíšek, ředitelem Základní školy v Okružní ulici bude současný andělskohorský ředitel Leoš Sekanina. Ředitelkou Základní školy v Jesenické ulici se stala Marcela Žáková, ředitelkou Základní školy a městského osmiletého gymnázia ve Školní ulici Milena Zatloukalová.

Ředitelkou Mateřské školy U Rybníka bude Jaroslava Fidlerová, Mateřské školy v Pionýrské ulici Miluše Michalcová a Mateřské školy ve Smetanově ulici byla již 22. května jmenována Jarmila Petrů. „Rada města opětovně vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů Mateřské školy v Okružní ulici a Mateřské školy v Komenského ulici s pravděpodobným termínem nástupu do funkce k 1. září," řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Co konkurz ukázal?

Konkurzy ukázaly na nepoměr zájmu uchazečů. V Krnově se ukázalo, že zatímco na posty ředitelek mateřských škol se mimo těch současných výjimečně přihlásil někdo další, o výběrová řízení na pozice ředitelů základních škol byl mezi uchazeči podstatně větší zájem. Někde se hlásilo do výběrového řízení až šest uchazečů.

„Také bylo zajímavé sledovat jejich věkové složení. Překvapilo mě, že téměř chyběli zájemci z řad třicátníků. Pravděpodobně proto, že se jedná o pracovní místo se smlouvou na dobu určitou, na šest let. Pokud by ředitelé svůj post po šesti letech neobhájili, ocitli by se bez práce a takovému riziku se mnoho lidí v dnešní době nejspíše nechce vystavovat," řekla krnovská starostka Alena Krušinová.

Vyhlásit rekonkurzy umožnila zřizovatelům školských zařízení novela školského zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna letošního roku.

Předešlý zákon stanovil ředitelům téměř neomezené funkční období, kdy jediným omezujícím kritériem bylo dosažení 65 let věku či závažné porušení pravidel nebo neplnění právních povinností. Nový zákon stanovil funkční období na šest let a zároveň dal zřizovatelům možnost rozhodnout o tom, zda formou rekonkurzu stávající ředitel svou pozici před případnou konkurencí obhájí.