Přitom každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. Když ji hodíte do popelnice, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků k nejbližšímu sběrnému místu, díky recyklaci budou z vaší baterie získány druhotné suroviny.

Sběrných míst je dnes v České republice přes 20 tisíc. Nejznámější jsou červené kontejnery. Lidé baterie mohou odevzdávat i v obchodech.

Na veřejná setkání přichází za týmem Recyklojízdy také zástupci měst – nejčastěji starostové, místostarostové nebo vedoucí odborů. V případě Krnova přišli Recyklojízdu pozdravit místostarosta Pavel Moravec a vedoucí odboru životního prostředí Petr Suchý. Členové týmu v Krnově převzali 180 kilogramů baterií. Na krnovské náměstí přišly také děti z MŠ Mikulášská, které měly na Recyklojízdu spoustu zvídavých dotazů ohledně baterií.

V Bruntále měla Recyklojízda příjemné setkání se žáky základních škol. Setkání proběhlo se v Základní škole Jesenická 10. Žáci z bruntálských škol pro Recyklojízdu vybrali 140 kg použitých baterií. ZŠ Jesenická se právem se pyšní titulem Ekoškola. Děti z kroužku Ekoblázni jsou opravdu nefalšovaní blázni pro ekologii a o tom jak chránit přírodu toho vědí opravdu hodně.