Městská společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK) sama nerozhoduje o cenách vody pro odběratele. Cenová strategie je v kompetenci Rady města Krnova, protože radní současně vykonávají funkci valné hromady KVaK.

Vodaři KVaK mohou radním předložit návrh změn v ceníku, ale záleží pouze na uvážení politiků, zda jejich požadavek budou akceptovat, nebo ne. Radní jsou přesvědčeni, že KVaK navrhl skokové zdražení, zatímco oni zdražují pozvolna.

„Požadavky společnosti na růst ceny vody byly podstatně vyšší, a to o 13 korun v horizontu pěti let, ale ty jsme neakceptovali," komentoval místostarosta Michal Brunclík (ČSSD) v Krnovských listech zdražení vody k 1. lednu 2016.

Krátce před koncem roku 2015 tehdejší jednatelé KvaK opravdu předložili radním plán na postupné zdražení vody o 13 korun během následujících pěti let. Návrh KVaK tedy požadoval průměrné tempo zdražování o 2,60 Kč ročně (13:5=2,60 – pozn. redakce).

Krnovští radní jsou přesvědčeni, že se vydali v cenové strategii vlastní cestou pozvolného zdražení. Ve skutečnosti v uplynulých dvou letech radní zdražovali vodu průměrně o 2,90 Kč za rok, tedy rychleji než požadovalo bývalé vedení KVaK. Tempo zdražování vody o 2,60 Kč (návrh bývalých jednatelů KVaK) nebo o 2,90 Kč (rozhodnutí rady – pozn. redakce) představuje zanedbatelný rozdíl: 20 haléřů.

Přesto místostarosta Michal Brunclík před rokem na jednání zastupitelstva veřejně kritizoval požadavek bývalých jednatelů KvaK jako skokové zdražování vody, na které radní nemohli přistoupit.

Zaměstnanci KVaK se s takovým výkladem nesmířili a v březnu 2016 napsali dopis radním, aby údajné „skokové zdražení" uvedli na pravou míru. „Návrh předložený valné hromadě byl zvýšit cenu vodného a stočného o 13 Kč během pěti let," připomenuli zaměstnanci KVaK radním základní fakta ve svém dopise.

„Vážená paní starostko, dovolujeme si vás požádat, abyste na nejbližším zasedání informovala zastupitele o těchto skutečnostech, kterými uvádíme na pravou míru poněkud zkreslené a zavádějící informace poskytnuté jim předsedou dozorčí rady panem Horáčkem a místostarostou Brunclíkem," stálo v dopise zaměstnanců a odvolaných jednatelů KVaK.

Starostka Krnova Jana Koukolová Petrová odmítla tento dopis předat zastupitelstvu s odůvodněním, že podpisy zaměstnanců KVaK jsou nečitelné.

Vývoj cen vody v Krnově rok 2015: 41,98 Kč
rok 2016: 45,43 Kč (zdražení o 3,45 Kč)
rok 2017: 47,73 Kč (zdražení o 2,30 Kč)
průměrné tempo zdražení: o 2,88 Kč ročně

..podrobnější analýzu vodného a stočného v Krnově najdete zde..
..přečtěte si také: Krnovská voda podražila, i tak je nejlevnější..

POZNÁMKA FIDELA KUBY: Potírání dezinformací

Zaznamenali jste, co je letos nového ve světě informací a dezinformací? Evropské a americké zpravodajské služby se shodly, že dezinformační kampaně jsou bezpečnostní hrozbou pro demokratickou společnost, a proto nám pan ministr Chovanec zřídil Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám – CTHH.

Že vám to nic neříká? Nejspíš proto, že tato nová instituce je známější jako Úřad pro potírání dezinformací.

Otázkou je, zda dvacet zaměstnanců nového úřadu dokáže potřít všechny dezinformační kampaně, které někdy probíhají i na úrovni měst. „Probíhají tu dezinformace, lži, fámy, pomluvy," upozornil před rokem krnovské zastupitelstvo předseda dozorčí rady KVaK Jakub Horáček na jednu takovou konkrétní dezinformační kampaň.

Je poměrně křehká hranice mezi tím, co už je dezinformace a co jen interpretace. Proto Úřad pro potírání dezinformací slibuje, že nebude dehonestovat původce sporných tvrzení, ale jen jeho výroky uvede na pravou míru zveřejněním ověřitelných faktů. Třeba jako když si rozpor mezi skokovým a pozvolným zdražováním vody přepočítáte na haléře.

V krnovském zastupitelstvu při potírání dezinformací vládne opačný trend. Ukázat na lháře prstem, ale fakta nezveřejnit. Když zastupitelka Alena Krušinová ve svém projevu odhalila nesrovnalosti v zápisech dozorčí rady KVaK, Jakub Horáček ji přerušil hlasitými výkřiky: „Paní zastupitelko, to jsou lži! Prosím neuvádějte lži!"

Voliči dosud považovali bývalou starostku Krušinovou za důvěryhodného pravdomluvného politika a v komunálních volbách dostala téměř nejvíc hlasů. Pan Horáček jistě měl závažný důvod, proč ji před zastupitelstvem, veřejností i před zapnutou kamerou demaskoval jako lhářku.

Jakub Horáček se pak sice hlásil o slovo, ale starostka dělala, že ho nevidí, takže už nemohl prozradit, v čem konkrétně paní Krušinová lhala.

Samozřejmě jsme nabídli panu Horáčkovi, aby své výkřiky na zastupitelstvu vysvětlil čtenářům Deníku a předložil veřejnosti správnou verzi s fakty, ale zatím se k tomu ještě neodhodlal.

Občané Krnova si sice platí Krnovské listy i televizi Polar, ale co se týče potírání dezinfomací a lží věcnými fakty, musíme spoléhat spíš na Chovancovo CTHH.