Krnovští radní se na svém zasedání již poněkolikáté zabývali situací v krnovském domově pro seniory v Rooseveltově ulici. Závěr byl ale tentokrát už radikální: odvolání ředitelky Hany Šutovské.

„Rada města Krnova odvolala dnem 6. dubna Hanu Šutovskou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Domova pro seniory Krnov. Důvodem jsou dlouhodobé přetrvávající problémy v oblasti personálního řízení a v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb v domově," komentovala rozhodnutí mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

KRIZE TRVALA ROK

Situaci v domově označil v loňském roce vedoucí sociálního odboru krnovské radnice František Fojtík slovem krize. Soudě podle zveřejněných usnesení rady se letos v lednu zdálo, že je tato krize zažehnána.

Radní 25. ledna projednali za přítomnosti ředitelky souhrnnou zprávu o dění v domově a z projednání nevyplynuly žádné závěry. Zároveň ustanovili pro domov seniorů pozici ombudsmanky. Funkci svěřili Martině Chlápkové, která měla propříště řešit stížnosti. Nyní už ale přišlo odvolání.

„Děním v domově jsme se zabývali téměř na každé radě už od května. Řešili jsme stížnosti ze strany příbuzných klientů, ale zejména ze strany personálu. V posledních měsících z domova odešla řada kvalitních pracovnic, což je určitě škoda," komentovala rozhodnutí radní Helena Mezírková.

Sociální problematika je jí blízká, takže situaci sledovala pečlivě, studovala podklady, hovořila s lidmi. „Dlouho jsme čekali na výsledky auditu. Zpráva byla velmi podrobná, ne však zcela jednoznačná. Nicméně problémy nekončily, stížnosti se sypaly, nakonec jsme dospěli k rozhodnutí ředitelku odvolat. Osobně považuji za její největší chybu personální politiku, zejména obsazení místa vedoucí přímé péče. Bohužel," uzavřela krnovská radní.

Na post ředitele ředitelky bude v nejbližších týdnech vypsáno výběrové řízení. Do doby, než bude jmenován nový ředitel, je vedením domova pověřen vedoucí odboru sociálního František Fojtík.

„Cílem nového vedení bude organizaci personálně stabilizovat, eliminovat ústavní prvky poskytované péče a zvýšit kvalitu sociální péče směrem k maximálně možnému individuálnímu přístupu k uživatelům služby," doplnila mluvčí radnice Dita Círová.

Rekapitulace: Vývoj krize v Domově pro seniory Krnov

Jaro 2016: Počátek sporu mezi rodinnými příslušnicemi ubytovaných seniorek a vedením domova. Spor později vyústil v sepsání petice požadující odvolání ředitelky domova Hany Šutovské. Přidaly se stížnost personálu týkaly se personálního řízení, komunikace, chování a jednání vedoucí úseku přímé péče.

Červen 2016: Sociální odbor sumarizoval připomínky ze strany zaměstnanců.

Srpen 2016: Ředitelka domova Hana Šutovská vypracovala dokument, který obsahoval výčet 98 opatření různé povahy, které měly situaci zlepšit.

Září 2016: Město obdrželo petici s žádostí o odvolání ředitelky Hany Šutovské a vedoucí úseku přímé péče Jitky Vávrové, petenti kritizovali kvalitu poskytované péče a oblast řízení. Vedení domova reagovalo dotazníkovým šetřením, v němž 67 klientů a jejich rodinných příslušníků vyjádřilo svou spokojenost s úrovní poskytovaných služeb.

Říjen 2016: „Od června učinil management domova řadu opatření, která směřují k vyřešení problémů. Na zhodnocení je třeba určitý čas," uvedl v odpovědi stěžovatelkám vedoucí sociálního odboru František Fojtík.

Management dostal čas do konce roku. V říjnu vyšel v Deníku článek „Naše maminky v domově trpí, tvrdí dcery". Ten vzbudil velký ohlas. Dostali jsme řadu čtenářských ohlasů, včetně stanoviska bývalé ředitelky domova pro seniory na Ježníku v Krnově Mileny Baranové. Mnozí čtenáři v reakci na tyto články vyjádřili spokojenost s prací personálu.

Leden 2017: Radní vzali na vědomí „Souhrnnou hodnotící zprávu o vývoji situace v domově za druhé pololetí roku 2016" a jmenovali ombudsmanku domova Martinu Chlápkovou.

6. duben 2017: Odvolání ředitelky Hany Šutovské z vedoucího pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Domova pro seniory Krnov.

Gabriela Mathiasová