Ředitelé, staronoví i ti zcela noví by se měli ujmout funkcí v srpnu. Krajská rada zatím nevybrala ředitele pro Všeobecné a sportovní gymnázium v Bruntále. „Rada kraje projevila zájem seznámit se se dvěma kandidáty a pozve je na jednání rady dne 26. června," řekla mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

Náměstkyně hejtmana Věra Palková zdůraznila, že všechny konkurzy proběhly podle zákona a příslušné vyhlášky a zcela rezolutně odmítla jakoukoliv podjatost. „Dokážu si představit, že někteří neúspěšní uchazeči jsou zaskočeni výsledkem," dodala náměstkyně Palková. Výsledky již rozhodnutých konkurzů dopadly následovně: Pedagogicko-psychologickou poradnu v Bruntále povede Miroslav Piňos, Dětský domov a Školní jídelnu v Lichnově Alena Lukeszová, Základní uměleckou školu v Bruntále Jiřina Krystýnková, Základní uměleckou školu v Rýmařově Jiří Taufer, Střední průmyslovou školu v Bruntále Petr Černý, Střední odbornou školu dopravy a cestovního ruchu v Krnově Zdeněk Klein a Střední školu průmyslovou v Krnově Milan Osladil.

Gymnáziu Rýmařov povede Zdena Kovaříková, Základní školu Město Albrechtice Jiří Kropáč, Základní školu v Rýmařovské ulici v Bruntále Pavla Paseková, Střední odbornou školu v Bruntále Eva Nedomlelová, Základní školu na Školním náměstí v Rýmařově Hana Měráková a Střední školu Rýmařov Soňa Kováříková.

Konkurz na Střední školu zemědělství a služeb ve Městě Albrechticích vyhrála Lenka Metzlová a na Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Krnov Jana Chlebovská. Co se týká Dětského domova a Školní jídelny v Miloticích nad Opavou, tam kraj vyhlásí konkurz na ředitele nový, jelikož se v prvním konkurzu nepodařilo nalézt vyhovujícího kandidáta.