O výjimku ze zákazu vjezdu nákladních vozidel na Petrovickou ulici, která vede k hraničnímu přechodu, usiluje firma Htech cz. Rada města Krnova se k výzvě Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci žádosti firmy Htech cz o povolení výjimky ze zákazu vjezdu nákladních vozidel postavila nekompromisně: po Petrovické ulici do Polska kamiony jezdit nebudou.

Výjimky se udělovat nebudou

Nejedná se o první podobný případ. Krnov zatím dokázal čelit tlakům ze strany firem, pro které jsou kamionové přechody v Bartultovicích nebo Bohumíně příliš vzdálené a chtěly by si zkrátit cestu do Polska přes Krnov. Výjimka dosud byla udělena pouze v ojedinělých případech zemědělcům, kteří hospodaří na polích v blízkosti hranice a potřebovali do sousedního státu jednorázově přemístit těžkou techniku nebo své výpěstky.

„Do doby, než bude vybudován obchvat města, k žádným výjimkám nesvolíme, protože by to odstartovalo vlnu dalších žádostí. Nejde jen o to, že Petrovická ulice není dimenzovaná na těžkou dopravu a těsně u hranice její zatáčky tvoří nebezpečné esíčko, ale hlavně nemůžeme přece navést kamiony přes hustě obydlené sídliště na ulicích Jesenická a Budovatelů v těsném sousedství centra města. Navíc by kamiony musely projíždět přes nepřehlednou křižovatku u sokolovny!“ popsala důvody zamítaného rozhodnutí rady krnovská starostka Alena Krušinová.
Navíc je Petrovická ulice poměrně úzká a ohraničuje ji oboustranná alej, takže jsou zde zhoršené podmínky pro vyhýbání protijedoucích vozidel.

Chybí zde chodníky pro pěší, kteří chodí na koupaliště nebo na zahrádky, také jezdí tudy množství cyklistů.

Už když v Krnově fungovala celnice a hraniční přechod Krnov – Pietrowice, nesměla tudy jezdit nákladní vozidla do 3,5 tuny, kromě výjimek majících povolení krajského úřadu. Situace je zde stejná jak před, tak po vstupu České republiky do Schengenského prostoru.

Před vstupem do Schengenu průjezd nákladních vozidel hlídali celníci a pasováci, ale po zrušení hraničního přechodu zde systematická kontrola prakticky přestala existovat. Řidiči proto v minulosti hledali skulinky a nedostatky dopravního značení.

Když se zákazová značka s omezením tonáže nacházela pouze na kruhovém objezdu mezi ulicemi Jesenická a Albrechtická, zkoušeli vjíždět na Petrovickou ulici z jiných směrů.

Na polské straně chybělo omezující dopravní značení úplně.

Proto se město Krnov v roce 2009 postaralo o to, aby vlastník silnice, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, nainstaloval v Krnově i na polské straně komplexní dopravní značení jednoznačně zakazující vjezd vozidel o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg na Petrovickou ulici.
Možnost povolit ve zvláštních případech výjimky průjezdu vozidel do celkové hmotnosti deseti tun zůstala Krnovu ponechána.