Jak už Deník informoval, od 1. ledna došlo ke změně názvu a hlavně zřizovatele bruntálské pobočky Krajského střediska volného času Juventus Karviná. Od začátku roku funguje zařízení jako Středisko volného času Bruntál a zřizovatelem je město.

Středisko volného času funguje jako příspěvková organizace města poté, co bruntálští zastupitelé vloni schválili převod zřizovatelské funkce bývalého domu dětí a mládeže z Moravskoslezského kraje na město. Středisko má od 1. ledna novou ředitelku, jíž se stala městská zastupitelka Jana Franková z uskupení BRUNTÁL 2010. „Tuto funkci získala na základě výsledku konkurzního řízení,“ řekl mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.

Známi jsou i členové komisí

Rada města se zabývala rovněž personálním obsazením komisí města a jmenovala jejich členy. Při radě města pracují komise integrovaného plánu rozvoje města, komise pro výstavbu, životní prostředí a regeneraci památkové zóny, komise pro dopravu, komise likvidační, komise pro kulturu, komise pro výchovu a vzdělávání a komise pro tělovýchovu a sport. „Následně budou navrženi a jmenováni předsedové těchto komisí,“ uvedl mluvčí Ondrášek.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. stanovila pro letošní rok kalkulaci ceny odvedené vody čili stočného. Obyvatelé Bruntálu zaplatí za kubík stočného 20,61 korun bez DPH. „Navýšení ceny stočného je oproti loňskému roku nevelké – občané Bruntálu v roce 2010 platili 19,62 korun za kubík včetně DPH,“ potvrdil Ondrášek. Radní kalkulaci ceny stočného pro rok 2011 schválili.

Rys nahradil Stružku

Nejen ve starostenském křesle v Bruntále nahradil po volbách Petr Rys Františka Strušku. Rada města jej delegovala do funkce stálého zástupce Bruntálu v Radě Euroregionu Praděd.

Euroregion Praděd je dobrovolné sdružení českých a polských spolků a svazků měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice a na území Opolského Slezska, vojvodství Opole v Polské republice.