Ani nejstarší pamětníci už neví, jaký byl osud původního kříže. Možná ho má na svědomí zub času, možná byl svržen k zemi, protože překážel při těžbě dřeva. Helena Rusková, která pravidelně přispívá do Deníku svými turistickými typy, nedávno upozornila, že tento kříž lze pořád ještě najít značený v některých mapách. Začala se o ztracený kříž zajímat a oslovila pamětníky z Vrbenska. Mohou si na něj pamatovat zejména ti, kteří směrem k Anenské myslivně chodívali na procházky nebo sbírat hřiby.

„Původně jsem vlastně pátrala po osudech pomníku, který stával nad starou vrbenskou silnicí, které se říkalo Poštovní. Když jsem oslovila pana učitele Kummera, s překvapením jsem zjistila, že zná nejenom zná historii pomníku, ale také má informace o kříži, který stával nedaleko, a říkalo se mu Půlmílový. Nemohl zaniknout až tak dávno, když si ho pan Kummera ještě osobně pamatuje,“ řekla Helena Rusková, které pan učitel dokonce ukázal cenné dokumenty.

„O pomníku i o blízkém kříži se zmiňuje starý německý Průvodce Vrbnem a okolím z roku 1888, kterého mi pan Kummer zapůjčil“, dodala Rusková, která našla také upřesnění, proč byl kříž nazýván „Půlmílový“. Vysvětlení je jednoduché: z místa, kde stával, to bylo z Vrbna přesně půl míle.

Paní Rusková informovala o svých nových poznatcích vrbenskou starostku Helenu Kudelovou, která se také začala o Půlmílový kříž zajímat. Stále přibývalo lidí, kteří začali uvažovat o jeho obnově. Nakonec se věci se daly do pohybu. ,,Nový Půlmílový kříž byl vyroben z modřínu stolařem Josefem Treimerem. Základní desku na vzpínání a ukotvení kříže sponzorsky zajistila stavební a konstrukční firma Kamenský,“ shrnula závěr této iniciativy starostka Helena Kudelová.

Obnovený kříž připomíná místo, kde už před sto padesáti lety chodili poutníci, výletníci i místní lesníci kolem kříže tak slavného, že se dostal až do průvodce okolím Vrbna pod Pradědem. „Doufáme, že Půlmílový kříž tu vydrží další století, tedy pokud ho opět někdo neshodí. Už máme pro jistotu domluvené s lesníky i s hajným místního revíru, aby při hospodaření v lese na kříž dávali pozor,“ uzavřela starostka Kudelová.

RADEK VRÁBLÍK