Na ulici Svobody je chodník narušený kvůli vjezdu pro auta do panelových domů. Chodník je z tohoto důvodu značně znepřístupněn pro invalidy, maminky s kočárky a malými dětmi, a to hlavně za nepříznivého počasí. Je nutné uvést chodník do schůdného stavu bez ohledu na vjezd pro auta. Věřím, že se to letos podaří uskutečnit! Děkuji.

Dotaz Jaroslava Slepeckého, Horní Benešov

Odpovídá Michal Blažek, starosta města Horní Benešov

Situací na ulici Svobody se v současnosti zabýváme. Jednatel společnosti Služby města Horní Benešov dostal za úkol prověřit stávající stav, navrhnout způsob opravy a předložit cenovou kalkulaci. Rozhodně v průběhu letošního roku dáme místo do pořádku tak, aby tam nedošlo k žádné újmě na zdraví a aby invalidé nebo maminky s kočárky měli snadnější přístup po této komunikaci.

Je škoda, že obyvatelé města řeší své problémy prostřednictvím Deníku, než by s nimi zašli přímo k nám na radnici. Na všechny potíže, které místní sužují, sami hned nepřijdeme. Proto vítáme připomínky obyvatel, a pokud je to v našich silách a možnostech, na jejich požadavky a přání reagujeme okamžitě. Nikoho jsme ještě neodbyli.