Co je to vlastně Svatojakubská cesta? Podle legendy byl svatý Jakub Starší jako jeden z Kristových učedníků poslán na Iberijský poloostrov zvěstovat křesťanství. Po návratu byl sice popraven v Jeruzalémě, ale jeho ostatky byly přeneseny zpět do místa jeho misijního působení.

Ostatky svatého Jakuba Staršího nalezl v roce 835 biskup Theodomir. Místo, kde je svatý Jakub Starší pohřben, začali vyhledávat poutníci a dnes zde stojí známá katedrála. Svatojakubskou cestu, kterou chodí poutníci na jeho počest, světově proslavil známý spisovatel Paulo Coelho, který o ní napsal román Poutník mágův deník.

Poutníci prochází nádhernou krajinou, z větší části u pobřeží. Poznávají středověká městečka, z nichž dýchá historie. Potkávají vlídné lidi a mohou využít i noclehárny pro poutníky.