„Představte si, v holandském Keukenhofu, což je přímo bašta tulipánů, pěstují sto druhů tulipánů. V Mezině pěstuji osobně sto osmdesát druhů tulipánů," mohl se pochlubit ve druhé polovině dubna pěstitel.

Jako první vykvetly skalkové tulipány, jejichž rozmanité barvy přímo bijí do očí. „Každý rok objednávám dvacet třicet odrůd tulipánů. Skalkové tulipány rostou do patnácti až dvaceti centimetrů, stejně veliký je jejich krásný květ," uvedl zahrádkář, který osadu Mexiko před třiceti lety zakládal.

Největší rozkvět tulipánů očekává do čtrnácti dnů. Počty druhů pěstovaných tulipánů se celosvětově liší. Petr Masopust používá klasifi kaci fi rmy Lukonbulbs, zahrnující čtyři druhy botanických tulipánů, včetně hybridů a patnácti druhů zahradních tulipánů.

Nepěstuje jen papouškovité kvůli jejich těžkému květu a nevhodnosti k řezu. Nejvíc odrůd má triump hybrid, třepenitých a viridifl or, které kvetou od 10. dubna do konce května. Protože přechází na šlechtění kosatců i denivek, a zahrádka není nafukovací omezuje letos počet tulipánů a narcisů na polovinu.

Prohlédněte si osadu MexikoProtože osada Mexiko v Mezině letos oslavuje třicáté výročí založení, je možno si vybrané zahrádky prohlédnout. Zájemci se mohou registrovat na mailu pemabrun@seznam.cz. Kdo chce vidět tulipány a narcisy v květu, ať volá na mobilní telefon 724 149 992.