Rozšíření krnovské průmyslové zóny umožnilo ministerstvo financí, které koncem listopadu schválilo zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V ní jsou definovány podrobnosti nezbytné pro zpracování nabídky.

„Zároveň jsme obdrželi souhlas ministerstva průmyslu a obchodu s prodlouženým termínem pro ukončení akce. Má být hotová do konce roku 2015, původně byl tento termín pouze do konce roku 2014," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík.

Rozšíření zaplatí dotace a město

Vyjádření obou ministerstev je u této investiční akce nezbytné, protože stát přispěje na vybudování infrastruktury až 75 procenty konečných nákladů, maximálně to však může být dvaapadesát milionů korun. Zbytek zaplatí město.

„Celkové odhadované náklady na tuto investiční akci po přepracování projektové dokumentace klesly z 93 na 88 milionů korun. Snížení nákladů ovlivnila redukce protipovodňových opatření na Hájnickém potoku," uvedla vedoucí odboru regionálního rozvoje Zdeňka Svobodová s tím, že další úspory v projektu přineslo rozhodnutí nebudovat dvě parkoviště podél komunikace první třídy, která je výpadovkou z Krnova na Opavu.

Cenu stlačí i soutěž

Ani současná odhadovaná částka 88 milionů korun by ale neměla být konečná. Základním hodnotícím kritériem pro výběr zhotovitele je totiž nejnižší nabídková cena, takže výběrové řízení by ji tak mohlo ještě výrazně stlačit dolů, zvlášť při současném nedostatku veřejných zakázek. Podíl města by proto neměl být příliš dramatický, Město Krnov bude schopno rozšíření financovat ze svého rozpočtu a revolvingového úvěru.

První etapa Průmyslové zóny Červený Dvůr spolu s pozemky soukromých firem, které zde mnohdy existovaly již před zřízením průmyslové zóny, se rozkládá na jednatřiceti hektarech. Pro rozšíření město přikoupilo pozemky.

Pro rozšíření průmyslové zóny město odkoupilo pozemek o rozloze 170 tisíc metrů od soukromých subjektů za areálem firmy ZVOS. Na tento pozemek je v rámci rozšíření třeba dovést všechny sítě elektřinu, vodu, kanalizaci i plyn, a navíc vybudovat základní obslužnou komunikaci spolu s veřejným osvětlením.

Především je nutné napojit i tuto část zóny na komunikaci I/57. Zastupitelé doufají, že finančně náročná akce bude stejně úspěšná jako první etapa, přiláká investory a přispěje k vytvoření nových pracovních míst.