Město Krnov jedná o možnosti zřídit mezi cvilínským nádražím a Úvalnem zastávku Červený Dvůr, přizpůsobuje délku autobusových linek i počet spojů městské hromadné dopravy. V současné době také zahájilo přípravy na výstavbu cyklostezky do této lokality.

Nová komunikace pro cyklisty naváže na již vybudovanou cyklostezku v Opavské ulici, která končí na Sídlišti pod Cvilínem u bývalé kotelny. Nová část povede do průmyslové zóny v koridoru mezi hlavní silnicí a železniční tratí.

POROVNÁVAJÍ TRASU VE TŘECH VARIANTÁCH

„K dispozici již máme jednoduchou variantní studii se třemi možnostmi vedení cyklostezky. Varianty se liší vzdáleností cyklostezky od komunikace, respektive železniční trati. Jako nejlepší a nejschůdnější řešení se jeví umístění cyklostezky nejblíže k železnici.

Stavba zde není v konfliktu s územním plánem ani s ochranným pásmem železnice," uvedl místostarosta Krnova Michal Brunclík s tím, že příznivé jsou zde také přehledné majetkové poměry.

Pozemky jsou ve vlastnictví města Krnova, Pozemkového úřadu a jednoho soukromého vlastníka. „Čím blíže komunikaci, tím se vlastnické poměry komplikují," uvedl místostarosta Michal Brunclík.

POSLEDNÍ SLOVO MAJÍ ZASTUPITELÉ

Se studií, která obsahuje technické řešení i odhad investičních nákladů, se na listopadovém zasedání seznámí zastupitelé. Pokud se jim záměr bude líbit, může město zahájit jednání se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic a soukromými vlastníky. Možná až při jednáních nad pozemky se ukáže, která z variant je realistická.

Ta bude následně rozpracována formou projektu.

„V případě, že vše půjde bez problémů, může být projektová dokumentace, včetně stavebního povolení, hotová během příštího roku. K realizaci by pak mohlo dojít v roce 2018. A protože na zkvalitnění infrastruktury pro cyklodopravu bývají vyhlašovány zajímavé dotační tituly, máme šanci," dodal optimisticky Brunclík.

S trochou štěstí výstavbu cyklostezky nebude muset Město krnov hradit celou z vlastních zdrojů. Chybějící cyklostezka do průmyslové zóny byla jedním z podnětů, které vzešly z internetové ankety, kterou k problematice cyklistické dopravy v Krnově před rokem uspořádal spolek Cyklistika pro všechny, jehož zástupci jsou členy pracovní cykloskupiny při Městském úřadu v Krnově.

S výsledky ankety skupina průběžně pracuje. Jejím cílem je vytvoření podmínek pro mobilitu, optimalizace sítě cyklostezek a cyklotras s důrazem na odstranění problémových míst ve městě a zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti.

Budou lidi vozit vlaky do práce v průmyslové zóně Červený dvůr?

Město Krnov prověřuje možnost vybudovat novou železniční zastávku u průmyslové zóny Červený dvůr. Má Krnovanům usnadnit dopravu do zaměstnání. Zdá se, že i Správa dopravní železniční cesty (SŽDC) je tomuto nápadu nakloněná.

Jednání se SŽDC byla zahájena poté, co se na město obrátily společnosti podnikající v průmyslové zóně. „Vedení města jejich aktivitu podporuje, neboť průmyslová zóna se rozvíjí a individuální doprava zaměstnanců osobními auty je problémová a nežádoucí.

Nyní v zóně pracuje kolem 600 zaměstnanců, ale firmy se dále rozrůstají, navíc na konci letošního roku budeme nabízet dalších 10 hektarů volné plochy pro nové podnikatelské záměry a je pravděpodobné, že v horizontu tří až pěti let bude v zóně pracovat 1000 až 1200 lidí," uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Aby měl záměr u SŽDC naději na úspěch, město deklarovalo, že je ochotno se na výstavbě zastávky spolupodílet.