Rozšíření průmyslové zóny Červený dvůr stálo 63 milionů korun. Až 75 procent nákladů na novou infrastrukturu pokryje dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Slavnostní předání a převzetí dokončené stavby proběhlo 29. listopadu a nyní bude následovat kolaudace.

PROBLÉM: MÉNĚPRÁCE ZA PŮL MILIONU

„Doúčtování fakturací a proplacení podílu od státu je složitý proces, protože během stavby vznikly méněpráce za 500 tisíc korun a ty musejí projít schvalovacím procesem na ministerstvu. Příští rok pak budeme věnovat nalezení partnera nebo partnerů, kteří budou u nás investovat a vytvoří tolik potřebná pracovní místa," uvedl u této příležitosti místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD).

POTENCIÁLNÍ INVESTOR: RYBÍ FARMA TANECO

Jedním z možných investorů je firma Taneco. Jejím záměrem je v Krnově vybudovat a provozovat výrobnu a zpracovnu potravin, která se skládá z prvovýroby ryb a zeleniny a z jejich zpracování do potravinových produktů.

Připomeňme, že komplexní projekt průmyslového chovu ryb a korýšů, který bude navazovat na laboratorní pěstování bylinek a zeleniny, je spojený se jménem senátora Františka Čuby, hlavního hrdiny legend o JZD Slušovice.

„Minulý týden jsme obdrželi už třetí žádost společnosti Taneco, která má zájem o celou plochu a plánuje, že v první etapě zaměstná 235 pracovníků. Firma chce požádat zastupitelstvo o projednání svého záměru, aby zjistila, jestli máme o její investici zájem či nikoli," řekl Michal Brunclík.

STAVBU KOMPLIKOVALO POČASÍ A BAHNO

Výstavbu dopravní a technické infrastruktury v druhé etapě průmyslové zóny Krnov Červený Dvůr realizovala společnost Strabag. Stavba byla zahájena na přelomu roku 2015 a 2016 s termínem dokončení do 30. listopadu letošního roku.

„Termín byl splněn včas a kdyby nebylo deštivého počasí, kdy byl znemožněn vstup do rozbahněného terénu, mohla být stavba ukončena již v říjnu," uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Pozemek o celkové rozloze sedmnácti hektarů tvoří deset hektarů pro výstavbu průmyslových podniků. Byly sem přivedeny všechny potřebné sítě, jako elektřina, voda, kanalizace a plyn. Došlo také k propojení obou etap průmyslové zóny komunikací podél železniční trati. Byla zde vybudována základní obslužná komunikace a dlážděné chodníky spolu s veřejným osvětlením.

Stavba dále zahrnovala montáž trafostanice, čerpací stanice s technologií a terénní úpravy.