Vyhláška, která vejde v platnost za týden, v úterý 20. prosince, zásadně reguluje provozní dobu heren, ale i pohostinských zařízení ve městě. Vyhláška zakazuje hraní hazardu od 2.01 do 6 hodin ve dnech pracovního klidu a ve dnech pracovního volna (soboty, neděle, svátky).

Ve všední dny mají být putyky zavřeny v čase od 0.01 do 6 hodin.

Důvodem vydání této vyhlášky jsou zkušenosti s porušováním veřejného pořádku, rušením nočního klidu, ničením majetku a dalšími negativními jevy v souvislosti s pohybem podnapilých lidí ve městě v pozdních nočních hodinách. Provozovatelům heren a restaurací se ale regulace provozu moc nezamlouvá.