Pracovní dovednosti porovnají v pátek 19. srpna od 8.30 do 12 hodin uživatelé čtyř sociálně terapeutických dílen z Rýmařova, Města Albrechtic a Bruntálu ve vnitřních i venkovních prostorách Sociálně terapeutických dílen na Hybešově ulici v Bruntále. „První ročník soutěže Šikovné ruce se uskuteční v Bruntále v kategoriích keramika, ruční výroba plakátu a vyšívání podle vzoru,“ řekla vedoucí dílen Bohdana Richterová.

Sagapo je příspěvkovou organizací kraje, která se věnuje od roku 2000 poskytováním sociálních služeb lidem s mentálním znevýhodněním.V současné době provozuje v Bruntále tři sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Podporu samostatného bydlení a Sociálně terapeutické dílny, které jsou organizátorem této soutěže. Sociálně terapeutické dílny jsou financovány z Individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji.

„Lidé s mentálním znevýhodněním se v sociálně terapeutických dílnách učí různým pracovním dovednostem,“ sdělil Petr Konečný, ředitel pořádající organizace Sagapo. „Svou šikovnost mají možnost porovnat prostřednictvím soutěže a ukázat veřejnosti své dovednosti,“ dodal. Akce proběhne pod záštitou starosty města Bruntál Petra Rysa a také díky podpoře sponzorů. Ještě se uvidí, zda pátkem začíná nová bruntálská soutěžní tradice.