Počítal s tím, že protipovodňové úpravy v oblasti jezu v Kunově budou hotové v roce 2013. Tento termín investor už sice nestihne, ale státní podnik Povodí Odry počítá s tím, že rekonstrukci kunovského jezu zahájí letos v září.

„Významnou stavební akcí, která bude v letošním roce zahájena v rámci celku Opatření na horní Opavě je rekonstrukce jezu Kunov,“ potvrdil generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Harmonogram realizace protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy z roku 2008.Zdroj: Deník / František Kuba

Stávající jez u osady Kunov je situován nad mostem, který je součástí krajské silnice z Vrbna pod Pradědem do Nových Heřminov. Účelem rekonstrukce tohoto jezu je zajištění vzdouvání vody, umožnění odběru vody do náhonu, zajištění migrační prostupnosti profilu pro vodní živočichy, vytvoření možnosti zachytávání ropných látek na toku, plnění funkce měřícího místa a stabilizace podélného sklonu koryta. Probíhá řízení pro vydání stavebního povolení.

Bude následovat výběrové řízení na zhotovitele stavby a předpoklad zahájení prací je v září. Náklady jsou ve výši 35 milionů korun a budou hrazeny z programu Ministerstva zemědělství ČR na prevenci před povodněmi.

V rámci protipovodňových opatření na horním toku řeky Opavy bude letos rovněž zahájena výstavba ochranných hrází v Holasovicích a také dokončena stavba suché nádrže Jelení na Kobylím potoce za 150 milionů korun.

Jez Kunov v současnosti.Zdroj: prehradanoveherminovy.cz

Krnované slaví hokejovou „porážku Rusáků“ na krnovském náměstí. Nad jejich hlavami z okna sovětského komitétu opatrně vykukuje postava ve vojenské uniformě.
Minulost, ze které mrazí: Krnov připomíná historickou hokejovou porážku Sovětů