Společnosti Ekotoxa a Šindlar zde představily možnosti, jak financovat opatření blízká přírodě. Semináře byly určené nejen pro samosprávu a státní správu, uživatele a vlastníky půdy, ale i pro všechny, kdo mají o tuto problematiku zájem.

Cílem seminářů bylo ukázat na konkrétních příkladech pozitivní i negativní výsledky již provedených opatření. Součástí akce je také vzorový projekt, který se zpracovává na území Brumovic.

Zde již byla pro vybraná opatření na samotné řece i v jejím povodí zpracována do projektové dokumentace, aby na ní bylo možné názorně ukázat celý postup při vyřizování žádostí o dotace. Další část projektu je portál, který přiblíží uživateli všechny kroky při zpracování projektu a žádosti o dotace.

Projektový portál bude zveřejněn na stránkách www.vodavkrajine.cz . Závěrečný seminář projektu se bude konat 27. května v aule Masarykovy střední školy zemědělské a vyšší odborné školy Opava, na Purkyňově ulici 12.